Setkání KMR s Jaroslavou Valovou v SIKO KOUPELNY

siko_bCelou fotogalerii naleznete zde

Dne 1. 4. 2015. se uskutečnilo setkání Klubu Manažerů roku u generální ředitelky firmy SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ a Manažerky roku 2013 paní Ing. Jaroslavy Valové.

Tuto zajímavou akci si nenechalo ujít kromě mnoha osobností českého managementu také devět top manažerů, kteří se umístili na nejvyšší příčce v soutěži MANAŽER ROKU, jejíž jedním z vyhlašovatelů je právě ČMA.

Na začátku přivítal přítomné mluvčí Klubu Manažerů roku Ing. Jan Mühlfeit a pár slov na úvod řekl i prezident České manažerské asociace Ing. Pavel Kafka.

Po svém úvodním slovu dala paní generální ředitelka prostor architektu Bořku Šípkovi, který se osobně akce zúčastnil a krátce pohovořil o své práci a především o spolupráci se SIKO. Následná prohlídka expozice ELITE BATH od ateliéru architektky Evy Jiřičné byla ukázkou toho, že designové možnosti i v této oblasti, jsou opravdu neomezené.

Zajímavé bylo povídání nejstaršího syna, Víti Valy, který hovořil o cestě do Ameriky, kde načerpal mnoho zkušeností. Nadchl se tam myšlenkou franšízového konceptu rozvoje, kterou chtěl uvést v život. Byli jednou z prvních českých firem, která začala budovat partnerské prodejny na bázi licenční smlouvy. Nejprve šlo SIKO cestou využití rodinných příslušníků, později využili i širší okruh spolužáků a přátel. Loajalita k rodinné firmě však byla vždy na prvním místě.

Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře, kterou dotvářel zajímavý příběh a historie podnikání rodiny Valů, potažmo firmy SIKO. Paní Valová hovořila nejen o svých začátcích podnikání, ale právě o zapojení všech členů rodiny, kde každý měl a dodnes má svoji jasnou úlohu. Firemní kultura, kterou uplatňují nejen vůči zaměstnancům, ale hlavně vůči sobě, spolupráce se světovými designery jakými jsou Eva Jiřičná či Bořek Šípek, inovační projekty a implementace franšízy v ČR a SR, to je cesta, která je dovedla až na dosavadní vrchol.

Děkujeme paní Valové za velmi přátelské prostředí, z něhož odcházeli všichni nejen plni dojmů, ale díky bohatému občerstvení i s plným žaludkem.