Setkání Klubu Manažerů roku v Brně

Manažeři diskutovali o problematice konkurenceschopnosti českých firem v kontextu zprávy o globální konkurenceschopnosti 2014 – 2015.

brno_obrCelou fotogalerii naleznete zde

I když v porovnání s předcházejícím rokem si Česká republika v tomto roce polepšila své postavení v řebříčku globální konkurenceschopnosti o 9 míst (ze 46. na 37. místo) a opět se tak stala nejkonkurenceschopnější ekonomikou mezi zeměmi Visegrádu, české manažery to neuspokojuje a nenechává je to klidu. Oblastí, kde je naše postavení nedůstojné předcházejícím tradicím a současnému potenciálu je hned několik.

pavel_kafkaKteré jsou to, podrobně ve svém úvodním vystoupení rozebral prezident ČMA, Pavel Kafka. Účastníky setkání seznámil s výsledky prvního ročníku Mezinárodní konference věnované konkurenceschopnosti ČR, která se uskutečnila 18. září 2014 na Vysoké škole ekonomické v Praze a ČMA byla jedním se spolupořadatelů. Kromě jiného řekl, že ve srovnání s ostatními zeměmi je česká ekonomika podle tohoto výzkumu atraktivní díky kvalifikované pracovní síle, úrovni vzdělanosti a spolehlivé infrastruktuře. Jako slabé stránky jsou tradičně zmiňovány například korupce, byrokracie, nedostatek transparentnosti a efektivity v hospodářské politice. Mezi klíčové pilíře způsobující dlouhodobý propad ČR patří vyspělost podnikatelské prostředí, inovace a efektivita trhu práce. Ekonomický růst zatím není příliš tažen inovacemi, výzkumem a vysokou produktivitou. Za potenciální hrozbu pro další vývoj České republiky je možné označit i zhoršení v oblasti vzdělávání, které v minulosti patřilo k devizám české ekonomiky.“

zbynek_frolikJeho slova potvrdil generální ředitel Linet a.s. a MANAŽER ROKU 2009, Zbyněk Frolík, který vyzval úspěšné manažery a podnikatele k jejich široké angažovanosti ve správě věcí veřejných. Zlepšovaní odborné a vzdělanostní úrovně pracovní síly v ČR kromě jiného vidí i v účelné imigrační politice státu směrem k zemím z Balkánu a bývalého Sovětského svazu.

Letošní vítěz nejprestižnější manažerské soutěže u nás, generální ředitel Farmet a.s. pan Karel Žďárský na příkladech ze svého regionu ukázal cesty zlepšování úrovně technického vzdělávání zejména na středním stupni.

Další účastníci tradičního setkání Klubu Manažerů roku, které se uskutečnilo v pondělí 29. září 2014 v Brně při příležitosti zahájení 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a zasedání Sněmu Svaz průmyslu České republiky se shodli na nutnosti důraznější realizace přijatých vládních opatření.

Odpolední Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti premiéra a dalších členů vlády potvrdil, že dopolední diskuse na tomto setkání Klubu MR cílila velice přesně na palčivé problémy, kterých urychlené řešení žádá manažerská a podnikatelská veřejnost po exekutivě a politické reprezentaci tohoto státu.

Text: Rastislav Lukovič, lukovic@cma.cz , 731 471 621