Setkání Brněnského manažerského klubu

Příští setkání Brněnského manažerského klubu se bude konat ve středu 27. 11. 2013 od 18 do 21 hodin v konferenčním sále hotelu Slávie, Brno – střed.

Téma: Úspěšní manažeři a jejich projekty – inspirace pro konkurenceschopnost

Na listopadovém Brněnském manažerském klubovém setkání budeme mít čest mezi námi přivítat významného českého manažera, kterým je Ing. Petr Choulík, CSc., generální ředitel a člen představenstva LINDE GAS a.s., manažer odvětví Chemie, plasty a potravinářství za rok 2011, 4. manažer v TOP 10 za rok 2011.

Na VŠE studoval obor ekonomika obchodu, ve studiu pak pokračoval na Institutu národního hospodářství v Moskvě. Aspiranturu absolvoval na Ekonomickém institutu ČSAV. V roce 1981 nastoupil do Technoplynu Praha, kde v letech 1981 – 1991 pracoval jako ekonomický náměstek. V letech 1991 – 2001 byl členem představenstva Linde Technoplyn, od r. 2001 předseda představenstva a od r. 2002 generální ředitel Linde Gas a.s.. Od roku 2008 je také regionálním manažerem Linde Gas pro Rusko, Slovensko a ČR.

Na listopadové klubové setkání se můžete registrovat již nyní na adrese odehnalova@cma.cz
Účast je pro členy ČMA i nečleny zdarma, pouze však na základě potvrzené registrace.