Dotace ze strukturálních fondů EU pro zpracovatelský průmysl ČR

Seminář konaný dne 9.9.2014 zahájil VŘ ČMA pan Ing. Ivo Gajdoš aktuálními informacemi o výsledcích mezinárodního srovnání konkurenceschopnosti ČR.

Zástupci tří poradenských firem (EUPC, s.r.o., Loyd Group, s.r.o. Levey a Jung, s.r.o.) poskytli účastníkům semináře komplexní a podrobně komentovaný přehled dosavadních zkušeností z přípravy žádostí o dotace, které byly předkládány v minulém programovacím období (2006 – 2013), viz bod 4 semináře. Současně nabídli tipy, jak se včas připravit na podávání žádostí v příštím programovacím období (2014 – 2020) tak, aby bylo možné efektivně vyčerpat nemalé finanční prostředky, které byly schváleny pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenční schopnost (OPPIK), viz bod 6 semináře.

Představitelé agentury CzechInvest informovali o probíhajících pracích na specifikaci nových dílčích částí (programů) OPPIK, na novelizaci metodických směrnic a pokynů k jeho provádění a na přípravě nového informačního systému, kterým bude zajišťován proces administrace předkládaných žádostí o dotaci, viz body 2., 3. a 5. semináře.

První výzvy k předkládání nových žádostí (projektů) sice nelze očekávat dříve než koncem 1. čtvrtletí 2015, avšak v zájmu přípravy kvalitních a úspěšných projektů bylo účastníkům semináře doporučeno zahájit přípravu nezbytných podkladů již nyní.

Seminář byl ukončen diskusí a výzvou k účastníkům obracet se na autory jednotlivých prezentací, kteří budou k dispozici a budou informovat o dalším vývoji prováděcích směrnic a předpisů k OPPIK a především pak při pomoci s včasnou přípravou projektů.

 

Přikládáme kontakty na veškeré přednášející pro možnost pokračující diskuse:

  • Ivo Gajdoš – ČMA, výkonný ředitel, gajdos@cma.cz, 602 44 66 99

 

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde:


Závěrem účastníci vyjádřili poděkování České manažerské asociaci za záštitu, kterou semináři poskytla.


Ing. Ivan Kotek
jednatel EUPC, s.r.o.