Šéfové klubů bilancovali 17. prosince

04_obrCelou fotogalerii naleznete ZDE

.

Sváteční pohoda panovala na poslední akci České manažerské asociace uplynulého roku 17. prosince. V hotelu Boscolo v Praze se sešli šéfové všech klubů s pracovníky asociace a hosty, aby si připomněli, co všechno se jim povedlo a zavzpomínali na to, co jim přineslo nová poznání i radosti. Utvrdili se v tom, že klubová činnost je ta, na kterou v posledních letech ČMA hodně sází. Regionální a odborné organizace mohou lépe proniknout ke kořenům praxe a čerpat z ní zpětně pro potřeby manažerů jak ve firmách, tak těch, kteří mají blíže například k teoretické bázi. V loňském roce byly aktivity jednotlivých klubů co do počtu akcí více než bohaté a napomohly členům nejen si uvědomit, jakou sílu a společenské postavení český manažer v současné době zaujímá, ale také to, jak velký potenciál tvořivé práce šéfové firem a organizací mají. A to je opakovaná zkušenost, z níž by měly vycházet další iniciativy asociace. V budoucnu však nejen v podobě setkávání se při různých příležitostech, ale zejména v tom smyslu, aby tento potenciál, schopnost analýzy a syntézy a rovněž vizionářství ukazovaly směr vývoje české společnosti a dokázaly jej ovlivnit.

To bylo také doporučení prezidenta ČMA Pavla Kafky, když ocenil, co všechno kluby zorganizovaly a dokázaly, jaký mají tah na branku a kolik dobrých aktivit i poznatků to přineslo. Ukázalo se rovněž, nakolik významné je pronikání asociace za hranice vlasti, ať už jde o cesty některých klubů za poznáním například praxe Evropské unie, nebo výjezdy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj za aktivitami spojenými s diskuzemi o mobilitě, prognostických otázkách v energetice a úloze byznysu.

„I letos se se vší naléhavostí potvrdilo, jak smysluplné je a bude udržitelné podnikání, kam je potřeba nasměrovat management,“ řekl Pavel Kafka. „Je potřeba si uvědomit, že vývoj byznysu a celé společnosti už nebude kontinuální, a tím úloha manažera poroste. Bude to muset být člověk, který synergicky vnímá řadu ukazatelů vývoje ekonomiky i vývoje sociálního, člověk interdisciplinární, který bude dobrým ředitelem i prognostikem, taktikem i vyjednavačem, který bude chápat souvislosti a bude je umět komunikovat.“

Připomenul, že ČMA je v prezídiu Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako jedná organizace za byznys v České republice. Toho si ČMA velmi váží a ráda by této pozice také náležitě využila. Zde totiž může strategie vývoje a dění České republiky na poli udržitelnosti, s ohledem na vizi budoucnosti, efektivně ovlivňovat, a prosazovat názory manažerů, osobností z praxe a tvůrců hodnot, kteří jsou na poli udržitelnosti aktivními hráči. Téma udržitelnosti je totiž nejen nadčasové, ale zároveň alarmující a představitelé podnikatelské a manažerské sféry jsou právě ti, na jejichž moudrém uvažování a prosazování jejich názorů bude velmi záležet.

Jak Pavel Kafka na závěr podotkl, bylo by nanejvýš potřebné dát o práci ČMA dobře vědět. K tomu je však potřeba ještě činnost asociace pozměnit, zefektivnit – možná méně akcí, ale více výstupů, takových, které postupně začnou ukazovat cestu, jak řešit palčivé otázky ekonomiky a rozvoje společnosti. Tedy mít v ruce fakta, argumenty, poptávku nejen z konferencí, seminářů, setkávání se, ale mít co sdělit, a na základě toho očekávat řešení. ČMA představuje sílu 400 členů. To už je základ, který může vytvořit „munici“ do diskuze, již je potřeba vyvolat. I na základě toho, co jednotlivé kluby nabídnou.

.

A jaká byla mozaika letošní činnosti jednotlivých klubů? Uveďme několik příkladů:

Například ČMA Regionální klub Brno pod vedením Zdeňka Bílka připravil několik atraktivních akcí, jimiž se podpořila diskuze na téma, co mohou dnes manažeři ovlivnit, i poslání klubu, tedy naučit novou generaci manažerů vnímat a naslouchat. Podařilo se pro klub získat nové členy a vytvořit vnitřní strukturu, aby se ještě dokonaleji mohly formulovat vize, cíle, poslání. Klub spustil facebookový profil, zahájil spolupráci s Asociací manažerek pod vedením Olgy Girstlové.

ČMA Regionální klub Severovýchodní Čechy pod vedením Marie Jírů připravil již tradiční setkání nominovaných a vítězných manažerů roku nebo zavítal do Granátu v Turnově, světoznámého českého výrobce šperků. Uspěl rovněž ve vysvětlování opodstatněnosti nového příspěvkového řádu ČMA.

Pražský manažerský klub vedený Ivo Gajdošem je nejstarším klubem vůbec a letos oslavil 25 let trvání. V roce 2015 uspořádal osm klubových pořadů, jeden z nich patřil setkání s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem, MANAŽEREM ROKU 2014.

ČMA Klub Severozápadní Čechy v čele s Pavlem Koudelkou uspořádal setkání zaměstnavatelů k Roku průmyslu a technického vzdělávání, řada aktivit byla směrována ke sdílení zkušeností a vědomostí z práce manažerů ke vzájemné inspiraci. V tomto duchu se chystá výjezd za investory na Teplicku.

ČMA Regionální klub Střední Čechy pod vedením Jana Žáčka uspořádal návštěvu distribučního centra společnosti Ahold, účastníci mohli poznat zázemí tohoto obchodního řetězce jak po stránce logistiky, tak organizace skladového zázemí. Navštívili Elektrárnu Mělník nebo Aquapark v Čestlicích.

ČMA Regionální klub Ostrava pod vedením Petra Kazíka má nejvíce nominovaných do soutěže MANAŽER ROKU. Klubu se povedlo rovněž realizovat řadu plodných setkání a podpořil například také tolik potřebnou komunikaci se studenty.

Klub manažerek ČMA vznikl jako klub odborného zaměření, který s předstihem diskutoval genderové záležitosti a hledal odpovědi na řadu palčivých otázek souvisejících s uplatněním žen podnikatelek a manažerek ve společnosti. Vede ho Lenka Tomešová. V roce 2015 klub překvapil množstvím akcí s více než pestrým programem i hojnou účastí členek na nich, ať již to bylo setkání s europoslankyní Věrou Jourovou, třídílný cyklus Inspiromat nebo vyhlášená Klobouková párty.

.

pro ČMA vitaPR