Rok 2015 – Rok průmyslu a technického vzdělání

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 připravuje Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s dalšími partnerskými organizacemi za účelem:

  • změny vnímání průmyslu a technických oborů
  • prosazení koncepční a systémové změny v oblasti vzdělávání
  • zapojení firem do spolupráce se školami

Snažíme se oslovit:

  • Laickou veřejnost – žáky/studenty i jejich rodiče
  • Odbornou veřejnost – podnikatele, školská a další vzdělávací zařízení, instituce, státní a veřejnou správu

 

Více v následující prezentaci a na:

www.rokprumyslu.eu

www.spcr.cz

prez