ROČENKA ČMA: Připomeňme si události roku 2014

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám oznámit, že začátkem dubna 2015 vyšla ročenka České manažerské asociace s názvem „Manažer Info 2014“, která podrobně mapuje veškeré události roku 2014 – úspěšné odborné semináře, konference, neformální setkání, společenské a sportovní akce, ale i bohatou činnost všech aktivních klubů ČMA včetně těch, které byly v roce 2014 nově založeny. Nezbytnou součástí ročenky jsou informace o dění uvnitř ČMA, novinky a plány do budoucna. Své místo zde má samozřejmě také vyhlášení 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, činnost České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, výzkum trhu a veřejného mínění od společnosti IPSOS a několik inspirativních článků na téma konkurenceschopnosti.

 

Kromě tištěné podoby ročenky vám nabízíme i její elektronickou verzi, kterou si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Věříme, že vás naše publikace zaujme a že si díky ní připomenete všechny příjemné chvilky strávené s ČMA. Jsme přesvědčeni, že bude ročenka cenným zdrojem informací také pro čtenáře – nečleny, kteří teprve o členství v České manažerské asociaci uvažují.

 

Za celý tým redakční rady ČMA

Ing. Kateřina Gazárková
šéfredaktorka ročenky Manažer Info 2013,2014
Tel.: +420 721 066 156
E-mail: gazarkova@cma.cz