Řízení rizik a příležitostí ve spol. s r.o.

Rizika, hrozby a příležitosti jsou fenoménem, který patří k životu. Je naprosto zřejmou skutečností, že nulové riziko neexistuje. Platí to ve všech oblastech života, ekonomické činnosti a aktivity nevyjímaje. Po roce 1989 jsou jako nejčastější forma podnikání firem u nás vedené společnosti s ručením omezeným. Jak ukázaly výsledky projektu v Ústeckém kraji, tyto firmy si ve své 20leté historii prošly velmi podobným vývojem doprovázeným svými riziky a příležitostmi. Sesbíraná data z více než 1000 firem jsou poučná směrem k eliminaci stávajících hrozeb a při hledání nových příležitostí k rozvoji a prosperitě. Jako zvlášť alarmující v tomto výzkumu se ukázala pozice dědiců, nástupců současných majitelů, kteří si dříve (raději) něž později, musí odpovědět na několik základních otázek, jak dále pokračovat, např.:

  • Je rizikem nízký základní kapitál spol. s r.o.? Kdy a proč?
  • Je rizikem malý počet společníků? Kdy a proč?
  • Mají mít s.r.o. a a.s. osobní nebo kapitálový charakter? Kdy a proč?
  • Jak nakládat s rostoucím vlastním kapitálem a nerozděleným ziskem?
  • Jaká rizika a příležitosti nejčastěji obsahují společenské smlouvy?
  • Jaké jsou společné znaky úspěšných spol. s r.o. a jaké jsou příčiny jejich úpadku?
  • Je lepší společnost včas prodat nebo předat další generaci společníků a manažerů?
  • Jak připravit novou generaci společníků a manažerů na převzetí společnosti?
  • Cílem semináře je odpovědět na výše uvedené otázky a nabídnout postupy k jejich řešení.

 

Foto galerie chráněna heslem, pouze pro členy