Řídím skvělou instituci, prozradil ředitel IKEMu Aleš Herman

Vystudoval gymnázium, v jehož lavicích sedával i Karel Čapek. Chtěl se dostat na medicínu, ale vzhledem k politickým okolnostem se to hned nepovedlo. Mnoho let proto pracoval jako sanitář. Takové jsou začátky kariéry Aleše Hermana, ředitele Institutu experimentální a klinické medicíny (IKEM) a úspěšného finalisty soutěže MANAŽER ROKU, který přijal pozvání do Pražského manažerského klubu v Clarion Congress Hotel Prague. V soutěži MANAŽER ROKU dosáhl výborných výsledků, získal ocenění Manažer odvětví Zdravotnictví, umístil se v žebříčku TOP 10 MANAŽER ROKU 2016 a získal také poprvé vyhlašovanou cenu „Za inovace pro udržitelný rozvoj“.

Aleš Herman zahájil svou profesní kariéru lékaře ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, poté přešel do Pardubic, kde vybudoval soukromé kardiocentrum. V roce 2011 se přihlásil do konkurzu na ředitele IKEMu, kde uspěl a od 1. října 2011 tuto pozici vykonává. Z vysoce specializované lékařské praxe tak plynule přešel do praxe vysokého managementu. Aby nevyšel ze cviku a udržel své ruce stále v kondici, každý pátek obléká bílý plášť a operuje. „Je to můj velký relax, na pátek se vždy těším celý týden. Za tónů jazzu trávím den na operačním sále.“ 

Ač se kariéra Aleše Hermana jeví jako hvězdná, sám přiznává, že ji doprovázely i prohry. Patří mezi ně například to, že nemohl na univerzitu, odchod z hradecké kliniky nebo prodej kardiocentra. „Za své prohry děkuji, neboť každá prohra mě nakopla k nové příležitosti. Každá prohra byla lekcí života.“

IKEM v rukou Aleše Hermana

Od nástupu Aleše Hermana se toho v institutu hodně změnilo. Jako již zkušený manažer měl jasnou představu, jak by provoz Institutu měl vypadat. Díky své koncepci rozvoje IKEMu uspěl ve výběrovém řízení v konkurenci dalších 14 zájemců. V rámci metody lean managementu zeštíhlil top management IKEMu, zavedl nový způsob řízení a stabilizoval ekonomiku institutu.  Jeho slova na první poradě vedení zněla doslova takto: „Dvě věci už se niky nebudou opakovat: Nikdy už se nesejdeme v této sestavě (7 náměstků) a už nikdy porada nebude trvat tři hodiny.“ Počet náměstků snížil na dva a pracovní čas využívá maximálně efektivně. Stanovil krátkodobé a dlouhodobé cíle, které jsou průběžně kontrolovány v závislosti na vývoji ekonomiky ČR a rozvoje medicíny.

V IKEMu se soustřeďují špičkoví pracovníci, kteří za sebou mají stáže z nejlepších světových medicínských pracovišť. Sami rovněž jezdí školit do zahraničí a nezřídka i vykonat náročnou transplantaci. Cílem Aleše Hermana v IKEMu je věnovat dostatek prostředků na výzkum a vývoj: „Ikem může být výjimečný pouze tím, že bude mít výjimečný výzkum a experiment.“  

IKEM zaměstnává 1 700 zaměstnanců, z toho 300 doktorů a 700 sester. Ročně provede necelých 500 transplantací orgánů a přijme na 180 tisíc pacientů. Pod vedením Aleše Hermana dochází k měsíčnímu vyhodnocování jednotlivých klinik a jejich hospodaření, prosazuje se maximální transparentnost veřejných zakázek a finance institutu jsou pod kontrolou vnitřního auditu. Dodržují se nejvyšší pracovní standardy, a to jak zdravotnické, tak i výzkumné.

Vlajková loď v inovacích a výzkumu

Pozice IKEMu oproti jiným nemocnicím je poněkud jiná – je vyčleněn ze systému pro velmi specializované případy. Jeho úloha je být nad ostatními nemocnicemi. Je to superspecializovaného pracoviště, které se orientuje na nejobtížněji léčitelné pacienty a trvalý rozvoj či zavádění nových metod léčby, čerpajících z  činnosti a výsledků vlastního vědeckovýzkumného centra. Inovovat se snaží také v oblasti elektronizace – dnes mají jednu kliniku zcela bezpapírovou a celkově mají 85 % receptů elektronických.

Mezi poslední úspěchy IKEMu patří například první transplantace dělohy v ČR. Byla úspěšná a první ve světově unikátní klinické studii, kterou tím lékaři IKEMU zahájili. „Považuji tento výkon za svůj manažerský úspěch, neboť se mi ho podařilo prosadit a ukotvit jako smysluplný, ucelený program s dalšími úspěšnými operacemi, čekací listinou a zájmem tuzemské i světové veřejnosti,“ vyjádřil se Aleš Herman.

Cena Za inovace pro udržitelný rozvoj v soutěži MANAŽER ROKU 2016 je vzhledem k úspěchům, pokrokům a zaváděním nových metod vskutku ve správných rukou.

A jak tento špičkový manažer odpočívá? Trávením času s rodinou, poslechem vážné a jazzové hudby, četbou, fotbalem, vášní pro dýmky a pátečními lékařskými směnami.

Veronika Žurovcová

Celou fotogalerii naleznete zde.