Richard Vidlička: “Manažerský život je tvrdá práce”

Setkání Pražského manažerského klubu s finalisty umístěnými v TOP 10 soutěže MANAŽER ROKU mívá tradiční téma: Mé manažerské výhry a prohry. Málokdo se této tematické výzvy zhostil tak otevřeně, jako Richard Vidlička, generální ředitel ČEZ Distribuce. Je zjevné, že kdyby si neprošel i zápornými částmi pomyslné manažerské sinusoidy, nebyl by dnes tak schopným a úspěšným manažerem. Trefně to vyjádřil Jan Preclík, předseda hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU: „V noci po hodnocení jsem se probudil a došlo mi, že jsem se potkal s člověkem, který patří k absolutní špičce našich manažerů. Ví, co chce, ví, jak to udělat a k čemu by to mělo sloužit.“

Richard Vidlička, generální ředitel ČEZ Distribuce a Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA a předseda PMK.

Svou kariéru Richard Vidlička zahájil v privátním sektoru, poté nastoupil do zahraniční firmy a zkušenosti má i ze státního sektoru. Do Skupiny ČEZ nastoupil v roce 2004 a v roce 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce, a. s.. Mimo to působí v řadě významných energetických institucí v rámci EU. Úzce spolupracuje rovněž s akademickou sférou v ČR i v zahraničí. Je protagonistou i realizátorem zavádění inteligentních technologií v distribuci elektrické energie. Podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy.

„Budu hovořit upřímně a o věcech, které vás snad zaujmou. Začnu u těch proher, kterých je, troufám si říct, hodně,“ začal své vystoupení Richard Vidlička. Ve své kariérní bilanci zmínil velké poučení ze svých začátků, kdy dostatečně nenaslouchal svým kolegům, kteří přicházeli s novými nápady. Dnes si uvědomuje, že kdyby jim věnoval více prostoru a byl, jak říká, méně přesvědčen o své vlastní pravdě, udělal by lépe. Hovořil také o střetu kultur, problematice, které je potřeba věnovat dostatečnou pozorn