Richard Vidlička: “Manažerský život je tvrdá práce”

Setkání Pražského manažerského klubu s finalisty umístěnými v TOP 10 soutěže MANAŽER ROKU mívá tradiční téma: Mé manažerské výhry a prohry. Málokdo se této tematické výzvy zhostil tak otevřeně, jako Richard Vidlička, generální ředitel ČEZ Distribuce. Je zjevné, že kdyby si neprošel i zápornými částmi pomyslné manažerské sinusoidy, nebyl by dnes tak schopným a úspěšným manažerem. Trefně to vyjádřil Jan Preclík, předseda hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU: „V noci po hodnocení jsem se probudil a došlo mi, že jsem se potkal s člověkem, který patří k absolutní špičce našich manažerů. Ví, co chce, ví, jak to udělat a k čemu by to mělo sloužit.“

Richard Vidlička, generální ředitel ČEZ Distribuce a Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA a předseda PMK.

Svou kariéru Richard Vidlička zahájil v privátním sektoru, poté nastoupil do zahraniční firmy a zkušenosti má i ze státního sektoru. Do Skupiny ČEZ nastoupil v roce 2004 a v roce 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce, a. s.. Mimo to působí v řadě významných energetických institucí v rámci EU. Úzce spolupracuje rovněž s akademickou sférou v ČR i v zahraničí. Je protagonistou i realizátorem zavádění inteligentních technologií v distribuci elektrické energie. Podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy.

„Budu hovořit upřímně a o věcech, které vás snad zaujmou. Začnu u těch proher, kterých je, troufám si říct, hodně,“ začal své vystoupení Richard Vidlička. Ve své kariérní bilanci zmínil velké poučení ze svých začátků, kdy dostatečně nenaslouchal svým kolegům, kteří přicházeli s novými nápady. Dnes si uvědomuje, že kdyby jim věnoval více prostoru a byl, jak říká, méně přesvědčen o své vlastní pravdě, udělal by lépe. Hovořil také o střetu kultur, problematice, které je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. A v neposlední řadě otevřeně promluvil o těžké zkoušce v podobě syndromu vyhoření ve vlastním týmu.

Zastává heslo „Fandi, ale zůstaň člověkem!“ Neboli i když jsme profesionálové, jsme pořád také především lidé. Lidskost na pracovišti je pro něj důležitou týmovou hodnotou.

Za svůj úspěch považuje především to, že se dokáže obklopit dobrými lidmi. „Nebojím se obklopit schopnějšími a chytřejšími lidmi. Vím, že spousta manažerů se chce cítit na svých pozicích neohrožena, ale podle mého názoru to není ta správná cesta. Podařilo se mi posunout dál šikovné lidi z nižších pozic, kteří dnes řídí naši strategii a jsou velmi úspěšní i v evropském měřítku. To považuji za velký úspěch.“ Zmínil také náročné období v letech 2009 – 2010, kdy došlo k tzv. solárnímu boomu. Znamenalo to pracovat dlouho pod tlakem, a pružně nastavovat priority. Ostatně to považuje za svou silnou stránku – zůstat stabilní v krizových situacích, dlouhodobě je manažersky zvládat a udržet si strukturovaný pohled na věc.

Richard Vidlička je člověk, který má jasně nastavené hodnoty. I složité věci dokáže vyjádřit srozumitelným způsobem. Publiku názorně popsal elektrizační soustavu na sklenici vody. Své vystoupení zakončil vysvětlením, jak vnímá roli a poslání energetiků, které se snaží uplatňovat i v rámci ČEZ Distribuce.  „Nejsme totiž jen ti lidé s dráty a transformátory. Přinášíme naší společnosti hodnoty, dbáme na službu veřejnosti a klademe důraz na bezpečnost.”

Veronika Žurovcová