Řeka zdraví – Energy & Talent Management

Zvyšte výkonnost své firmy na vyšší úroveň

Kultivujte X-faktor svých manažerů

Výkonnost firmy je závislá na výkonnosti jednotlivých zaměstnanců, a hlavně výkonu klíčových manažerů. Jejich výkon pak vychází z úrovně jejich vlastní energie, přirozeného talentu a energetického potenciálu.

Firmy učí manažery tzv. hard @ soft skills, ale zatím je nikdo neučí, jak využívat, chránit a doplňovat svoji vlastní energii (tzv. energy cultivation). Manažeři tak často sahají k „chemickým“ stimulantům jako jsou různé „energetické nápoje“ nebo užívají podpůrné léky. Tím si však energii doplní jen krátkodobě a ničí si tím dlouhodobě své zdraví. Roste tak riziko dlouhodobého vyčerpání a vyhoření manažerů.

Řeka zdraví je projekt připravený ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, který učí manažery maximalizovat svůj talent (X-faktor), pracovat se svojí energií a pravidelně ji doplňovat, čímž si nejen chrání své psychické i fyzické zdraví, ale dokonce ho posilují. Díky umění práce s vlastní energií jsou pak schopni dlouhodobého maximálního výkonu bez zbytečného vyčerpání. Tím se preventivně brání současným problémům manažerů jako je vyhoření, syndrom dlouhodobé únavy a různé typy psychických onemocnění (deprese, nespavost, úzkostné stavy, apod.).

Kultivace a posilování vlastní energie vychází hlavně ze znalosti své vlastní přirozené energie a jejího potenciálu. Pokud manažer zná svoji přirozenou energii, může ji snadno průběžně doplňovat a preventivně se tím vyhnout vyčerpání a snížení výkonnosti.

Jak můžete využít projekt Řeka zdraví pro svoji firmu:

 • Určíme základní aktuální psychologický profil manažerů
 • Analyzujeme energetický potenciál manažerů a jejich přirozený talent (X-faktor)
 • Naučíme manažery základní principy práce s energií
 • Naučíme manažery, jak kultivovat, doplňovat a posilovat jejich vlastní energii
 • Naučíme manažery, jak využívat svůj přirozený talent k posilování energie a výkonnosti
 • Doporučíme manažerům, jak zlepšit zdravý životní styl

Forma práce:

 • Úvodní analýza psychologického a energetického profilu jednotlivých manažerů
 • 1 denní seminář o základních principech fungování a práce s energií
  • Obecné principy fungování energie
  • Zdroje doplňování energie
   • Prostředí
   • Strava
   • Pohyb
  • 1 denní pracovní seminář, na kterém se manažeři naučí pracovat se svojí vlastní energií a přirozeným talentem na základě osobní psychologické a energetické analýzy

Projekt Řeka zdraví využívá ve své práci poznatků moderní západní psychologie a východní filosofie a využívá systémů práce s energií na základě Tradiční čínské medicíny, která byla nedávno akceptována Světovou zdravotnickou organizací (WHO) do „Strategie WHO 2023“ ve snaze vyvážit léčbu s preventivní péčí (uvedla Margaret Chan, Generální ředitelka WHO, při návštěvě ČR v r. 2017).

Již před 5 tisíci lety prohlásil legendární „Žlutý císař“:

Lékař, jenž nemoc po vypuknutí léčí, jest lékařem obyčejným…

Lékař, jenž nemoc před vypuknutím léčí, jest lékařem výtečným!

Členové ČMA si vyzkoušeli fungování projektu “Řeka zdraví” na třídenním semináři začátkem března. Součástí přípravy na tento seminář bylo vyplnění 4 jednoduchých testů k určení typologie a talentu každého účastníka. S výstupy pracoval každý účastník semináře individuálně, ale po prvním dni se celá skupina natolik “sblížila”, že šlo v podstatě o nový typ neformálního “team-buildingu”.

Seminář se skládal ze 4 částí:

 • Psychologicko – filosofická, zaměřená na životní rovnováhu a práce s emocemi
 • Talent & Energy management
 • Strava jako zdroj zdravého životního stylu
 • Pohyb pro odbourávání stresu, uvolnění proudění životní energie a navození harmonie těla i psychiky

Výsledkem tohoto pilotního semináře bylo ověřit si, že to opravdu “funguje” a že tento druh semináře můžeme nabídnout našim členským firmám i dalším zájemcům o osobní rozvoj. Nezůstane však jen u jednorázového semináře. Zájemci mohou navštěvovat konzultace jednotlivých lektorů a hlavně společné akce nového klubu ČMA – Řeka zdraví, jako pravidelná cvičení, individuální dodávky z

dravé stravy “na míru” dle zdravotních potřeb a ročního období, zajímavé přednášky na aktuální témata k osobnímu rozvoji, doporučení zajímavé literatury a další související akce.

.

Ing. Jiří Černák
Vedoucí projektu

Ing. Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel ČMA