Reengineering a moderní trend v podnikání

Doba, kdy si stačilo založit živnostenský list a začít podnikat s obrovskými zisky a téměř bez starostí, je již dávno minulostí. V devadesátých letech začalo v garáži nebo z obýváku plno živnostníků a postupně vybudovali prosperující firmy, přičemž mnohé z nich přesáhly podnikatelskou aktivitou i naše hranice. Postupně vznikala konkurence, zejména ze zahraničí, a podíl českého trhu se zmenšoval, což se projevilo při prvním menším propadu ekonomiky v roce 1998. Tehdy se zaznamenal první větší krach firem a odhlášení živností. Po roce 2000 se trend s konkurencí akceleroval a dnes již máme plně globální ekonomické prostředí včetně internetových platforem.

V pokročilém tržním hospodářství sílí nejen konkurence, ale též mezinárodní a globalizační trendy. Mění se charakter a přístup fungování jednotlivých ekonomických subjektů, což vyvolává nesmírné nároky na management. Během času obvykle firmy fungují určitou setrvačností a jejich majitelé i vedoucí pracovníci vidí mnoho věcí pouze ze svého subjektivního úhlu. Tím nejen omezují svůj potenciál a flexibilitu rozvoje, ale nechávají se nepřímo zastínit provozní slepotou, která jim nejen zabraňuje odstraňovat neefektivní fungování, ale zároveň i vnášení nových gradientů změny k prosperitě.

Jednou z variant řešení je Reengineering neboli změna podnikových procesů. Podniky volí tuto variantu pokud cítí, že procesy potřebují radikální změnu.  Ta může být způsobena například zásadní změnou technologií.  Podnik se musí soustředit na klíčové procesy s vysokou přidanou hodnotou a minimalizovat nepodstatné vedlejší procesy s minimální přidanou hodnotou. Klíčové procesy jsou reorganizovány tak, aby plynuly hladce a aby byla eliminována jejich „úzká místa“.

Mezi klasické oblasti reengineeringu patří analýzy nosných i okrajových aktivit firmy, hodnotová analýza, technologická kompatibilita, controllingové posouzení, finanční zdraví, marketingový mix, logistický a personální audit. Tímto způsobem lze odhalit četné faktory, které ovlivňují chod firmy a jejich váhu na celkovém rozvoji.

Pokud jde například o logistiku, tak klasické oblasti zaměření jsou na strukturu skladovacích ploch, stanovení trajektorií fyzického přesunů na příjmu, ve skladech, atd.

V oblasti nákupu se přehodnocuje nastavení položek na objednávání, propočítávání, stanovuje se optimální režim nákupu s ohledem na materiálový tok, finanční vázanost kapitálu, zajištění dispoziční zásoby, eliminace vzniku nulového stavu, atd.
Specifickou oblastí je plánování, kde se zaměřuje na již známé požadavky od zákazníků do budoucí časové osy a porovnává se s vývojem kapacity, atd.

Ve výrobním procesu je účelem mít pod drobnohledem kontrolu denní obsazenosti kapacit výroby se zajištěním všech vstupů, které jsou na skladě pro zajištění včasných dodávek zákazníkům. V případě vzniklých rizik nebo objektivních problémů, které realitu naruší, se musí flexibilně přestrukturovat plán výroby dle existujících zdrojů. Adekvátně tomu se vytvoří flexibilní proces, který všechny důležité složky propojuje a je schopen zachytit s předstihem potenciální rizika, které lze vyřešit rychlou reakcí a vytvořením modifikovaného plánu.
Další možné zaměření Reengineeringu je na správný výběr lidí a jejich rozvoj, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti, výkonnosti lidského kapitálu, budování týmů, vytváření atraktivity pro zaujetí talentů, procesní řízení, účinný marketing, zahraniční obchod, multikulturní zvyky při obchodním jednání, etiku, etiketu a povědomí zaměstnanců o ekonomických základech, atd.
Celkovým výsledkem Reengineeringu je řada podstatných změn nejen v klíčových procesech podniku, ale mnohdy v organizační struktuře podniku, ve způsobech organizace práce a řízení.

Rozhodne-li se Váš podnik pro radikální rekonstrukci podnikových procesů  s požadavkem dosažení výrazného zlepšení kritických měřítek výkonnosti firmy, jako jsou zvýšení rychlosti produkce, snížení spotřeby času a úsporu nákladů a zvýšení kvality můžete využít konzultační služby naší společnosti Centra andragogiky.

 

Autorem článku je Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle, lektor a konzultant Centra Andragogiky.

 

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
Click to Hide Advanced Floating Content