Reakce prof. Jiráska na listopadový newsletter ČMA

Listopadové číslo je dokonalé. Spousta informací o práci, přitažlivý úvodník, přehlídka úspěšných podniků. Na rozdíl od odborných časopisů píší nikoli publicisté, kteří se tím živí a natahují text, nýbrž manažeři, kteří referují o tom, co vykonávají. Co zbývá, to je tlumočení hlavního strategického směru (mainstream) ČMA. Ten ovšem musí být ujasněn ve vedení ČMA.  Měli by psát prezident a členové vedení – hlavně v úvodu.

Šest roků trvala krize a z jejího přediva jsme se ještě nevymanili. Jsme pozadu v produktivitě práce. A nelepší se to, spíše zhoršuje. Rozprodali jsme podniky, často navíc za pakatel a sporný nesplácený úvěr. Přes 12 tisíc podniků přemístilo své sídlo do daňového ráje. Když zlepšíme výkon, bude snad lepší zaměstnanost mládeže, ale výdělky půjdou jinam. Skoro 40 tisíc podniků má fiktivní sídla, kde nikdo nepracuje a kontrola přijde za sto let. Téměř 10 % je nezaměstnaných, 10 % ohrožených chudobou, 10 % upadlo do chudoby. Je co řešit. Přitom patříme ke spořádaným zemím Evropské unie.

Děkuji, že jste použili můj článek, jen jste vynechali název, takže odpovídá na otázku, jež nebyla položena. Článek vybočuje předmětem i stylem, ale soudím, že dva až tři by měly být v každém čísle. Všimněte si, že když zařadí ČT něco o vývoji, o budoucnosti, prostě kardinální téma, že se musí opakovat. Taková je též vaše „výchovná“ úloha.

Jak by se osvědčilo v každém čísle klást otázky (čtenář) a odpovídat (redakce)? Příklady: Svaz průmyslu a dopravy, Světové ekonomické fórum, proč padla banka Lemon Brothers, FED, finanční deriváty, Kurzarbeit v Německu atp.

ČMA by měla také v každém čísle uvádět, jak se rozrůstá o desítky členů, je nás málo!

 

em. profesor Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Čestný děkan CMC Graduate School of Business
Profesor mezinárodního strategického řízení
Člen Inženýrské akademie při AV ČR
Čestný člen Svazu průmyslu a dopravy
Čestný člen České manažerské asociace
Čestný člen Českého komitétu pro vědecké řízení