Rada expertů ČMA: Jen vyšší přidaná hodnota je cestou české ekonomiky

Ve čtvrtek 31. května se v Daňkově palácí v Praze uskutečnilo zasedání Rady expertů (RE) České manažerské asociace. Tématem bylo, jak podpořit národní podnikatelství, inovace a podnikání mladých.

Jak obnovit národní podnikatelství – to byla jedna ze základních otázek, kterou řešila téměř dvacítka členů Rady expertů České manažerské asociace (ČMA). (Přehled členů Rady najdete ZDE). Sešla se poslední květnový den v pražském Daňkově paláci za účasti prezidenta ČMA Pavla Kafky. Zasedání RE řídil její předseda, emeritní rektor VŠE Praha, prof. Richard Hindls. S hlavním projevem vystoupil prof. Milan Zelený. „Hledáme cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit, stejně jako mladé lidi dostat k podnikání. Pokud to nezměníme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Je to spojeno s výší přidané hodnoty. Proto důvod obnovy je snaha po co nevyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,“ shrnul vystoupení Milan Zelený.

Většina české ekonomiky je v rukou zahraničních vlastníků, kteří ročně ze země vyvádějí, jak poznamenal prof. Zdeněk Souček, zhruba 350 miliard Kč. Dalších 400 miliard korun ztrácí ČR podle Richarda Hindlse cestou daňové optimalizace zahraničních firem. Tato hodnota činí zhruba 15% rozpočtu ČR.

Cestou, jak zvýšit tvorbu hodnoty české ekonomiky, je výrazněji podpořit výzkum a vývoj, design a  prodej produktů pro koncového zákazníka. To jsou oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou. Naproti tomu nejnižší přidaná hodnota je v montáži a subdodávkách. ČMA zvažuje proto apel na politiky a zahájení jednání s relevantními členy vlády. „Nepotřebujeme podniky, které nám sem dovádí montážní výrobu. Montáž bude nahrazena celosvětově robotizací,“ uvedl prof. Milan Zelený.

V souvislosti s inovacemi upozornila prof. Eva Syková na příliš velký počet výzkumných center, které se soustřeďují na základní výzkum, místo aby se věnovaly aplikovanému výzkumu. Na dostupnost nových technologií poukázal opět prof. Milan Zelený. „Mít dostupné technologie předpokládá sdílení a spolupráci ve firemní sféře,“ uvedl.

Další úvahy Rady expertů směřovaly k tomu, jak podpořit podnikání mladých a jak je k tomu vychovávat. Na nejnovější průzkumy v této souvislosti upozornil Ladislav Macka. Podle nich v podnikání chybí mladí lidé, počet podnikatelů do 30 let klesá.

A to je jeden z úkolů, který by si podle Rady expertů mělo ČMA vzít za své. „Máme unikátní možnost dát mladým příležitost setkávat se s manažerskými osobnostmi a úspěšnými podnikateli. Máme možnost jim přiblížit dobré nápady a nabídnout jim možnost, jak se k nim dostat,“ uvedl Luděk Pfeifer. Tento názor podpořil Petr Choulík a další členové Rady.

Rada expertů se shodla na následném „Doporučení RE ČMA“ – v příloze. Viz také rozhovor P. Kafky s prof. Zeleným – ZDE

Milan Mostýn, PR konzultant ČMA


Doporučení Rady expertů České manažerské asociace (ze zasedání 31. 5. 2018)

pro další zaměření činnosti ČMA

Pro zajištění budoucího rozvoje národního hospodářství je třeba, po 28 letech politické experimentace, zajistit urychlený a spolehlivý návrat k normálnímu modelu fungování zdravé a perspektivní ekonomiky. Nastavení pojetí české ekonomiky po r. 1990 vedlo  k trvalému výprodeji národních kapitálových aktiv a finanční podpoře zahraničních zájmů na území ČR a nyní je třeba přistoupit k obnově českého podnikatelství podle nejlepších tradic předválečného Československa.

Mediální zneužívání výrazu „naše“ (jako Škodovka, Pilsener Urquell, atp.) je zavádějící – nejsou naše, prodali jsme je, jsou pryč. Je třeba podpořit hrdost na odvahu a úsilí podniků světové úrovně, které jsou skutečně naše. V této souvislosti je nutno důsledně rozlišovat mezi ekonomikou na našem území (HDP) a ekonomikou vlastněnou českými subjekty (HNP). Právě ignorování HNP vedlo k přeřazení ČR do kategorie rozvojových zemí (prodejcem českých obligací JP Morgan Chase). Návrat do světové „první ligy“ je neodkladnou a bezpodmínečnou nutností.

Při renesanci národní ekonomiky, je třeba vycházet z řady přirozených faktorů a kroků, realizovaných nově vznikající a již sebevědomou českou podnikatelskou sférou:

  1. Obnova klíčové role vlastnictví a rozhodujících vlastnických funkcí.
  2. Důraz na maximalizaci přidané hodnoty (komplexní integrované celky pro koncového zákazníka či spotřebitele.)
  3. Spolupráce českých podniků ve smyslu tvorby integrovaného produktivního prostředí (IPP) v průmyslu, zemědělství i službách.
  4. Omezit existující závislost na cizích podnicích a ekonomikách, prosazením moderních, inovačních a průbojných znalostí, technologií a tradičního podnikatelského umu i ducha.
  5. Prosazovat sdílenou výchovu, vzdělání a přípravu nové, národní podnikatelské vrstvy, s pomocí sítí podnikových, soukromých a nezávislých podnikatelských univerzit ve všech regionech ČR.
  6. Zárukou budoucnosti ekonomiky ČR může být pouze kompetentní uplatnění mladých generací v podnikání vlastního typu, hledání naší vlastní cesty k autonomii a výkonu.
  7. Podpořit výchovu mládeže směrem k vyššímu zájmu o technické a manažerské obory.

Cílem výše uvedených poznatků a opatření je zvýšení autonomie, sebevědomí a dlouhodobé sebeudržitelnosti české národní podnikatelské sféry, podnícením její spolupráce, svépomoci a sdílení maximalizace přidané hodnoty, utvrzení klíčové role vlastnických funkcí, obnovení respektu pro komplexní a integrovaný produkt, pro koncového zákazníka či spotřebitele, na světové úrovni – ve smyslu obnovy či překonání našich starých podnikatelských hodnot, jako „To nejlepší na světě nám úplně stačí“ a „Uděláme si to sami“.

Vedení České manažerské asociace a zejména její regionální kluby by měly organizovat rozsáhlou veřejnou diskusi o výše uvedených doporučeních (získat podporu dalších partnerů) a hledat optimální cesty k jejich realizaci.

.

Původní tiskové zprávy:
Doporučení RE 31.5.2018
TZ ze zasedání Rady expertů ČMA 31.5.2018