Rád bych podporoval vyšší akceptaci úlohy řádu a zásadní slušnosti

Většinu členské základny České manažerské asociace tvoří šéfové firem. Naši ekonomiku vidí očima praktiků, kteří vnímají rizika podnikání na bázi každodenní praxe více než reálně a bez iluzí. Prostřednictvím mnoha číselných faktů hodnotí současnost bankéři celkem optimisticky. Analytici se přiklánějí k názoru, že rok 2016 začal slibně.

Podle údajů UniCredit Bank by soukromá spotřeba a investice měly na rozdíl od investic veřejných nabýt na dynamice. Soukromé investice by měla podporovat zlepšující se důvěra, rostoucí ziskovost podniků a zvýšené úvěrování ze strany bank. Soukromá spotřeba by pak měla profitovat z posilujících trhů práce se silnějším růstem mezd a oživení v oblasti spotřebních úvěrů. Inflace bude v následujícím roce nadále tlumená nízkou importovanou inflací z eurozóny a nízkými cenami ropy. Tyto vlivy by měly kompenzovat cenové tlaky vytvářené rostoucí zaměstnaností a mzdami, jež uzavírají produkční mezery. Navzdory příznivým vyhlídkám nadále existuje mnoho rizik. Klíčovým je riziko nízké ekonomické výkonnosti v Evropě.

Informace ČSOB ukazují na aktuální stabilitu podnikatelského prostředí v ČR. Žádné velké daňové novelizace, dosti předvídatelný kurz koruny, nízké úrokové sazby a rostoucí kupní síla domácností mají hlavní vliv na optimismus podnikatelů. Ekonomická situace je pro firmy stále motivující. Téměř 2/5 firem očekávají v 1. čtvrtletí 2016 zvýšení poptávky, necelá pětina si myslí opak. Celkem 43 % firem se domnívá, že v letošním roce zvýší mzdu zaměstnancům. Ještě na přelomu let 2013/2014 to bylo jen 25 %. Zvýšení mezd mohou nejčastěji očekávat zaměstnanci ve středních firmách s 50 a více pracovníky. Plánuje to více než polovina zaměstnavatelů, zhruba třetina předpokládá zvýšení nad hranici inflace. Mezi firmami se 4 až 50 zaměstnanci chce zvyšovat mzdy necelá polovina subjektů, nad hranici inflace pak podobně jako ve větších firmách necelá třetina. Zvýšení počtu zaměstnanců pak očekává 31 % společností. To je téměř dvakrát více než v období před dvěma lety (pouze 18 %).

Rád bych podporoval vyšší akceptaci úlohy řádu a zásadní slušnosti

Tolik čísla z dílny dvou silných bankovních domů. Jsou vypovídající, ale jen do určité míry. K tomu, aby se ekonomika a společnost jako celek vyvíjely harmonicky, je potřeba ještě mnohé udělat. Dotýká se toho Ing. Pavel Kafka, prezident ČMA, ve svých lednových úvahách:

.

V roli prezidenta ČMA máte jistě řadu novoročních přání jak pro členy asociace, tak pro manažery působící v tuzemských firmách a institucích. Co je tím zásadním a nejdůležitějším?

Naší společnosti se vede v zásadě velmi dobře, zejména ve srovnání s většinou světové populace. Proto je nejdůležitější zdraví a zásadní naše schopnost tento obecně dobrý stav uchránit, udržet. Musíme si ale uvědomit, že mnoho z toho, co se dnes jeví jako pozitivní, je na dluh. Na dluh vůči dlouhodobé ekonomické stabilitě, na dluh vůči přírodě, na dluh vůči naší budoucnosti (školství).

Dal jste si i jako prezident tak významné asociace jakou ČMA je, své předsevzetí do roku 2016?

Rád bych, spolu s ČMA, ještě více podporoval společenské postavení a uznání manažerů, protože oni jsou těmi, kteří práci a jakékoli jiné činnosti organizují a vedou k větší efektivnosti. Rád bych také více podporoval všeobecně vyšší akceptaci úlohy řádu a zásadní slušnosti, té, která je podstatou humanity a demokracie.

Mnohé analýzy vypovídají o tom, jak jsou byznysmeni nyní optimističtí, jak plánují zvyšovat počty pracovních míst, zvedat mzdy, investovat. Co by chtěla asociace, již vedete, udělat k tomu, aby tato nálada a odhodlání co nejdéle vydržely?

Optimismus se musí opírat o příznivá fakta z vnějšího prostředí, ale především o důvěru ve vlastní schopnosti. Českým manažerům v průměru pořád ještě chybí schopnost vytvářet variantní strategie na základě hluboké analýzy rizik. Chceme se proto analýze rizik více věnovat. Rád bych připomněl, že už 17. února pořádáme spolu s ČNB špičkový seminář k problematice řízení měnových rizik. Velmi to souvisí s tím, co jsem řekl k první otázce- tj. musíme se velmi orientovat na udržitelnost rozvoje a nenechat se překvapit, aby nám ten zmiňovaný optimismus vydržel.

.

pro ČMA vitaPR