Setkání RK Brno – Quo vadis, management..?

quo

Celou fotogalerii naleznete zde

Česká manažerská asociace se ptá:
Quo vadis, management?

Česká manažerská asociace pod záštitou Regionálního klubu Brno uspořádala19. března v galerii Závodný v Mikulově klubové setkání pod názvem Quo vadis, management? V panelové diskusi se odborníci i veřejnost vyjádřili k tématu současného managementu a jeho budoucího směřování. To by podle nich mělo vést zejména k vytvoření zásad, jak orientovat firmy na podporu rodiny a dále také k vyřešení některých legislativních otázek.

První blok panelové diskuse nabídl zamyšlení nad tématy Role manažerů ve společnosti v zemích EU v první polovině 21. století a Ekonomický růst – jediný aspekt rozvoje firem a společností? Hosty byli manažeři předních tuzemských firem, kteří se podělili o své poznatky z praxe. Vít Buchta, místopředseda brněnského Regionálního klubu České manažerské asociace, který blok moderoval, vyvolal cennou diskusi nejen mezi hosty, ale i mezi diváky. Obzvláště potěšující pro budoucnost managementu je, že se zapojili také studenti a zazněla zde oborově i generačně pestrá skladba názorů.

Zásadní názory a přijaté závěry z debaty přítomných shrnuje Zdeněk Bílek, předseda Regionálního klubu Brno České manažerské asociace takto: „V současné době dochází v mnoha firmách k obměně vrcholových manažerských týmů a jejich vedení. To v souvislosti s potřebou udržitelného ekonomického růstu není pro majitele těchto firem snadná situace, zároveň ale přináší významnou příležitost novým, mladým manažerům. Mezi současnými studenty jistě noví vrchoví manažeři jsou, ale odděluje je od praxe náš systém vzdělávání. Ano, možná bude v budoucnu systém vstřícnější. Studenti se ale musí umět prosadit již nyní. Mají významnou výhodu oproti minulosti: mnozí zkušení a výkonní manažeři si uvědomují potřebu změny a jsou připraveni předávat své know-how. Proběhlá diskuse dokázala, že si obě tyto skupiny dovedou vzájemně naslouchat. Zajímavě se vyrýsoval také střet pohledu mladé generace, setkalo se zde jejich očekávání a potřeby, názory a zkušenosti stávajících manažerů.“

Námětem druhého bloku byl Ženský aspekt v managementu
a společnosti v západní a střední Evropě, který se zabýval genderovou problematikou
a Role státu a firem v rozvoji lidské společnosti.

Debata nad genderovou problematikou ukázala mnohem hlubší související problémy, které přesahují rámec jednotlivých firem a regionů a dotýkají se politiky v mezinárodním měřítku. Jedna z diskutujících, paní Iveta Radičová, profesorka Bosch university a socioložka, v této souvislosti uvedla: „Dnes nežijeme v době industriální revoluce pana Forda, ale v době informační revoluce pana Gatese. Nároky na rodiny jsou tak velké, že žena musí jít pracovat a doplnit druhým platem příjem rodiny, protože by jinak rodina ekonomicky nepřežila. To zásadně mění role v rodině a mnohé z nich to neunesou. Vzniká napětí, které se stává jedním z momentů významně zvýšené rozvodovosti. Ženy jsou přitom přes svoje děti předurčeny k přemýšlení o budoucnosti. To je velmi vážné téma, které je zjednodušeno debatou o kvótách.

Závěry diskuse o roli státu a firem shrnuje pan Pavel Kafka, prezident manažerské asociace, který zdůraznil potřebu strategického managementu a systémových změn. „ Ano, jsou již mezi firmami zjevně ostrůvky pozitivní deviace, máme schopné a úspěšné příklady našich podnikatelů a manažerů. Zlepšila se naše pozice v rámci konkurenceschopnosti našeho státu, ale nedaří se v celku prosadit strategický prvek řízení.“

Výsledkem setkání byla výzva pro ostatní kluby asociace, aby byl vytvořen seznam zásad pro podnikatele, které zlepší orientaci firmy na podporu rodiny. Dále podnítila vytvoření seznamu legislativních nařízení, která jsou v praxi komplikovaná či nefunkční. Tyto návrhy by měly být předány na tripartitě s návrhy konkrétních výstupů k řešení pro legislativu.

 

Kontakt:

Zdeněk Bílek
předseda ČMA Regionálního klubu Brno
e-mail: bilek@cma.cz
tel: 602 500 321
www.cma.cz

 

Click to Hide Advanced Floating Content