První setkání Reg.klubu Střední Čechy v Dobříši

Setkání manažerů v Dobříši jako počátek nové tradice v regionu Střední Čechy

Den 25. listopadu 2014 se zapíše do historie Regionálního klubu Střední Čechy jako počátek tradice inspirativních setkání manažerů a podnikatelů daného regionu. Útočištěm tohoto slavnostního prvního setkání se staly příjemné prostory společnosti Doosan Bobcat Manufacturing v Dobříši nedaleko od Prahy, kam se sjelo na 20 manažerů, aby společně strávili podvečer plný zajímavých informací a navázali nové kontakty.

Celým setkáním provázel Jiří Beran, projektový manažer M.C.TRITON, manažer klubu a ambasador ČMA, který v úvodu přivítal všechny zúčastněné, představil přítomné zástupce z ČMA a ze společnosti M.C.TRITON, kteří se všichni společně podíleli na myšlence a samotném založení klubu. Společně s Luďkem Pfeiferem, partnerem M.C.TRITON, pak definovali tři hlavní typy hodnot klubu:

  1. NETWORK – členové klubu tvoří skupinu osob, která se pravidelně schází, vyměňují si své zkušenosti, inspirují se, pomáhají si – a to i ve chvílích, kdy se zcela nedaří. Smyslem je mít se na koho obrátit.
  2. BEST PRACTICES – spojit příjemné setkání se zavítáním do konkrétní výrobní i nevýrobní společnosti a „přivoněním“ si k zajímavé praxi tohoto hostitele.
  3. TÉMA – na konci každého setkání diskuse na předem dané téma, případně i se zajištěným významným řečníkem z dané oblasti.

Jak dále L. Pfeifer uvedl, „Je jenom na nás, jak se toho chopíme.“. V následujícím vystoupení pak Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA, v krátkosti představil asociaci, její aktivity a prestižní soutěž MANAŽER ROKU.

Po nezbytném představovacím kolečku již dostal slovo Peter Debnár, ředitel pro výrobu a TQM organizace, hostitel manažerského setkání.

dobris_01Celou fotogalerii naleznete zde

Formou poutavé prezentace představil sebe a společnost Doosan Bobcat Manufacturing, která je jedním z největších světových výrobců stavebních strojů a v Dobříši u Prahy má situován svůj Bobcat závod na výrobu kompaktních bagrů a nakladačů, kde nyní zaměstnává přes 500 lidí. Jedná se o vůbec největší výrobní závod a vývojové centrum Bobcat v Evropě. Mimo Českou republiku má Bobcat své výrobní závody např. také v USA, přičemž v současné chvíli se výroba z USA přesunuje do Dobříše. Většina produkce závodu (60%) je určena pro Evropu a Blízký východ, zbytek míří do dalších oblastí jako např. Severní Amerika, Afrika. Díky TQM (Total Quality Management) se závod v Dobříši stal něčím unikátním, doslova výkladní skříní Doosan, kam se chodí inspirovat všechny ostatní závody v rámci Doosanu.

Bezpečnost je u nás na prvním místě“ uvedl P. Debnár na závěr své prezentace a vyzval účastníky k odebrání bezpečnostních ochranných pomůcek a následné prohlídce výrobní haly, jíž se sám osobně ujal.

dobris_02Celou fotogalerii naleznete zde

V průběhu hovořil o preferenci a výhodách vizualizace formou plánovacích tabulí před počítači a o eskalaci jednotlivých problémů na lince, kdy informace o zastavení linky na 20 minut a déle se již dostávají až k němu samotnému. Nejvíce přítomné manažery zajímaly otázky vztahující se ke kultuře společnosti a oblast personální. „Hodnoty se tvoří ve výrobě, ne u počítače“, důrazně sdělil P. Debnár při popisu firemní kultury společnosti a nezbytnosti budovat vztah – respekt ostatních oddělení vůči výrobě. V souvislosti s prevencí úrazů na pracovišti a nemocností se zmínil také o četných aktivitách v péči o zaměstnance a přístupu zaměstnanců k těmto benefitům. „Podporujeme lidi, aby sportovali, ale stále je to spíše o tom, že je do toho musíme nutit“ posteskl si při porovnávání myšlení korejských a našich zaměstnanců. „Je to o kultuře a my to v sobě nemáme. V Koreji existují ping-pong stoly či fitness centra přímo u výrobních linek a jsou využívány. Naši lidé řeknou – raději nám přidejte o tisíc korun více a neinvestujte do fitness centra.“ Velkým tématem pak byla oblast personálního obsazení specializovaných pozic, v tomto případě svářečů. „Díky nedostatku kvalitních svářečů uvažujeme o přechodu na robotické svařování.“ uvedl s tím, že tuto problematickou situaci na trhu práce potvrdili i další z účastníků setkání.

Důkazem toho, že prohlídka a výklad zaujal, bylo pokračování diskuse s P. Debnárem i po jejím skončení, kde například zajímavě popsal rozdíl v přístupu k jejich bobcatu v Americe a v Evropě: „V Americe je to stavební stroj, který má doma prakticky každý na úklid sněhu. V Evropě se oproti tomu porovnává s autem, sleduje se kvalita laku, atd.“. Překvapující pro přítomné byla také informace, že v managementu společnosti v Dobříši není jediný Korejec.

Krom nedostatku kvalitních pracovníků na specializované technické pozice se v další části večera diskutoval obecný odliv zaměstnanců ze Středočeského kraje do Prahy. Tohoto tématu se zhostil L. Pfeifer, který uvedl, že tento fakt může být i výhodou ve smyslu příležitosti zamyslet se nad tím, jaká je naše zaměstnavatelská konkurenční výhoda a čím se chceme odlišovat. Následně posluchačům předal konkrétní tři tipy na to, jak udržet zajímavé lidi ve firmě – bez ohledu na region.

  1. VIZE – Nabídněte ambiciózní, inspirativní, provokativní, agresivní vizi. Dejte najevo, že nebudou zaměstnanci dělat rutinně 5 let to samé.
  2. PERSPEKTIVA – Nabídněte perspektivu růstu – rychlejšího, jako nabízí konkurence.
  3. FIREMNÍ KULTURA – Nabídněte firemní kulturu opírající se o férovost, transparentnost a ctění hodnot, které jsou eticky v pořádku. Jako majitel či člen top managementu žijte podle těchto hodnot, jedině tak budou důvěryhodné. Firma bude dýchat hodnotami, které uvidí ve vás!

V závěru setkání L. Pfeifer poděkoval P. Debnárovi za jeho čas, obohacující diskusi a mimo jiné kvitoval jeho loajalitu k firmě, kterou projevil výrokem „U nás v Koreji“ v průběhu prezentace.

V naprostém závěru setkání pak došlo také na losování tomboly, která přítomné překvapila a potěšila současně. Ceny do tomboly věnovala společnost AHOLD Czech Republic a.s. prostřednictvím přítomné dámy, J. Dvořákové a také společnost M.C.TRITON. Děkujeme.

Na další, neméně zajímavé setkání Regionálního klubu Střední Čechy, se můžete těšit v průběhu února 2015.

 

Text:

Ing. Kateřina Gazárková, projektová manažerka ČMA

 

Kontakt:

ČMA Regionální klub Střední Čechy

Ing. Jan Žáček, Project Partner M.C.TRITON a předseda klubu
e-mail: zacek@mc-triton.cz, tel.: 724 960 975

Ing. Jiří Beran, Project Manager M.C.TRITON, manažer klubu a ambasador ČMA
e-mail: beran@cma.cz, tel.: 606 604 111

Dana Chmelová, předsedkyně spolku prolepsisvet.cz, místopředsedkyně klubu
e-mail: dana.chmelova@prolepsisvet.cz , tel.: 773 740 319

Informace o klubu zde.

Click to Hide Advanced Floating Content