První setkání Reg.klubu Severozápadní Čechy

tym_cmacelou fotogalerii naleznete zde

Dne 15. prosince 2014 proběhlo v Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci historicky první setkání nově založeného ČMA Regionálního klubu Severozápadní Čechy, na které předseda klubu, Pavel Koudelka, pozval nejen členy klubu, ale i další významné hosty.

Českou manažerskou asociaci zastupoval Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU a Jan Preclík, předseda Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU. Pozvání přijali také Zbyněk Štiller z Nadace Preciosa, Marek Vávra – ředitel Zámeckého pivovaru Frýdlantu a Václav Tichý, ředitel střední odborné školy nábytkářské.

Přítomní hosté byli seznámeni s aktivitami ČMA Regionálního klubu Severozápadní Čechy, které ve všech vzbudily velký zájem.

Místopředsedkyní klubu, Martinou Motshagen, byl dále představen nový prioritní program pro mladé s názvem  „TALENT ROKU ČMA“, který klub  připravil společně se zástupci ČMA na rok 2015/2016. Hlavní misí této soutěže je hledat mladé talenty z technických a řemeslných oborů a sledovat jejich kariérní kroky, pomáhat jim získat praxi a následně pracovní místo.

Mgr.et. Bc. Radim Holeček, poslanec z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, manažer pro strategický rozvoj celoživotního vzdělávání UJEP, člen regionálního klubu Severozápadní Čechy ČMA, seznámil ve svém projevu hosty s propojením terciálního a sekundárního školství, doplněné některými zážitky z praxe. Dále uvedl, že mu je velikou ctí iniciativě pro mladé středoškoláky a učně programu „Talent roku“ dát záštitu.

Na závěr příjemného setkání byla zástupci ČMA předána čestná cena ČMA jedné z prvních libereckých oceněných manažerek, paní Editě Šimáčkové, která se stala MANAŽERKOU ROKU 1998.

Díky atmosféře prostor v hotelu, stavěného v době císaře pána Franze Josefa, chutnému občerstvení, které bylo obohaceno ochutnávkou regionálních produktů pod záštitou Libereckého kraje a také vynikající degustací sektů ze společnosti Víno a Destiláty, si akci všichni zúčastnění velmi pochvalovali.

Děkujeme všem za účast, vytvoření báječné atmosféry a těšíme se na další setkání.

Pavel Koudelka

Předseda Regionálního klubu Severozápadní Čechy