Průmysl 4.0 – ne hrozba, ale příležitost

Centrum andragogiky, s.r.o. Vás zve na odbornou diskuzi 22.9.2017

Průmysl 4.0, jinak také Práce 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce, je označení pro současný trend digitalizace a automatizace výroby. Toto s sebou přinese změny na trhu práce.
Základní vize této čtvrté průmyslové revoluce se objevily již v roce 2011. Dle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, kde převezmou jednoduché a opakující se činnosti, které do té doby vykonávali lidé, kyberneticko-fyzikální systémy. Tímto by mohla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací a budou vznikat pracovní místa, která budou nutně vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.
Průmysl 4.0 s sebou ale také přináší naději na zvýšení kvality lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky náročných profesí.

Vyplnit přihlášku

Témata:

 • Význam 4. průmyslové revoluce pro Českou republiku
 • Na čem závisí jestli uspějeme, nebo ne
 • Co je potřeba dělat, abychom tuto příležitost co nejlépe využili

Témata s celospolečenským nadhledem a obecnějšími zákonitostmi z pohledu Českého průmyslu

Moderátor: Radek Špicar, M.Phil.

Radek Špicar2Vystudoval Univerzitu Karlovu a Univerzitu v Cambridge.
Po Cambridgi strávil jeden rok jako Fulbrightův stipendista na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, D.C.
Po návratu do České republiky nastoupil do vlády a později se stal náměstkem vicepremiéra pro hospodářskou politiku.
Do nedávné doby pracoval v největší soukromé společnosti v České republice, Škoda Auto (skupina Volkswagen), jako ředitel vnějších vtahů. Současně působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR.
Přednáší na Institutu ekonomických studií, Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Předsedá správní radě Vysoké školy průmyslového umění a je také členem Nadace Forum 2000

Témata: 

 • Odkud se vlastně Průmysl 4.0 vzal a jaké jsou základní obecné atributy tohoto konceptu
 • Příklady úspěšných implementací v některých průmyslových odvětvích
 • Generační výměna ve firmách jako šance pro jejich digitální transformaci

Praktický příspěvek: Ing. Jiří Holoubek

DSC_0251Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha ve vývojovém středisku elektrických pohonů v Brně.
V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.
Od roku 1992 pracuje ve firmě ELCOM, a. s., jejímž je spoluzakladatelem a ve které a je předsedou představenstva. Profesně se věnuje oblastem kvality elektřiny a zkušebnictví.  Podobné aktivity rozvíjí  ve firmách v Abu Dhabi, Suzhou a v Hong Kongu.
V roce 2008 byl zvolen za člena Inženýrské akademie České republiky.  Je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V rámci vědeckovýzkumných a  inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými fakultami  některých českých a slovenských vysokých škol.
Od roku 2009 je členem představenstva a od roku 2012 prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky.  Je členem Fóra průmyslu a vysokých škol. V roce 2014 se stal členem představenstva  Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde je zodpovědný za aktivity SPČR v konceptu Průmysl 4.0.


Program:

 • 9:30 – prezence, občerstvení
 • 10:00 – zahájení
 • 11:30 – občerstvení, káva
 • 12:00 – praktický příspěvek
 • 13:30 – diskuze
 • 14:00 – oběd

 

Podrobnosti

Pořadatel

Místo konání

 • Nové školicí středisko
  K Dolíkám 809/8b Hradec Králové, 503 11
  + Mapa Google

Vyplnit přihlášku

Click to Hide Advanced Floating Content