Projekt “Vychovej svého nástupce”

Projekt je zaměřený na řešení generační výměny v rámci středního a vrcholového managementu. Projekt je řešen prostřednictvím koučinku a mentorství současných manažerů pro talentované žáky na středních a vysokých školách v úzké spolupráci s pedagogy a to metodou 2 for 1.

V současné době „bojuje“ s generační výměnou na základě rozvoje a vývoje technologií a inovačních strategií 80%  středních a malých podniků stejně tak jako významné průmyslové podniky. Bohužel náš systém školství není přizpůsobivý a není schopen zachytit moderní trendy ve výrobě z důvodu přestárlého profesorského sboru, zastaralých osnov jednotlivých předmětů či učitelů bez kvalifikace na moderní výrobní technologie, bez kterých je dnes absolvent téměř nepoužitelný.

 

Projekt se skládá z následujících bodů:

  1. Nastavení spolupráce podniku a škol (vysoké i střední školy).
  2. Analýza potřeb klienta v rámci rozvoje a plánování lidských zdrojů v oblasti středního a vrcholového managementu.
  3. Výběr talentovaných studentů podle potřeb zaměstnavatelů.
  4. Talentovaní žáci prostřednictvím smlouvy se školami a rodiči v průběhu střední/vysoké školy začínají proces „Round discovery“, kdy absolvují seznamovací stáže se všemi jednotlivými odděleními ve výrobě, v podniku a institucích.
  5. Studenti po absolvování „Round discovery“ sami nadefinují pozici, ve které se chtějí zdokonalovat a mentor, popř. pedagog, nastaví individuální plán v rámci teorie i praxe. Podstatou je, že mentor i pedagog jsou přítomni jak při teoretické, tak praktické části studia a sledují vývoj daného studenta.
  6. Během střední školy mentor a pedagog vyhodnotí, zda daný student má potenciál a vlohy na vysokoškolské studium v oboru anebo nemá. V případě, že potenciál u studenta najdou, pokračuje na jeho formování pedagog a mentor z univerzity. V případě, že potenciál nenaleznou, student nastoupí do pracovního poměru k mentorovi, který jej již v průběhu training plans zdokonaluje na určitou pozici, která je nejvíce vhodná a profesionální pro absolventa.

 

Do projektu chceme zapojit hlavně školy se zaměřením na ekonomiku, strojírenství, elektrotechniku, energetiku a dopravní systémy s propojením na automotive, strojírenský, elektrotechnický a energetický průmysl včetně finančních služeb.

Každý rok ve spolupráci s ČMA chceme ocenit TOP mentory, pedagogy a žáky v jednotlivých kategoriích.

Přidanou hodnotou projektu je velmi úspěšně propagovatelný motivační systém pro mladé lidi, kteří chtějí během svého studia rozvíjet své osobnostní a profesionální předpoklady na konkrétních projektech klienta a zároveň zlepšovat odbornost pedagogů, kteří od tabulí přejdou do reálného podnikatelského prostředí.

 

profil_beckIng. Peter Beck
Business Development Manager, Trenkwalder a. s.
Ambasador ČMA

Kontakt:
mobil CZ: +420 603 198 180
mobil SK: +421 902 942 416
e-mail: beck@www.cma.cz