Projekt “Technické školky” v Kuřimi zaujal ministra

Vzdělávací program „Technické školky“, ve kterém hraje ČMA dominantní roli, se vyvíjí po dvou liniích. Tou první je tvorba dalších výukových modulů, tentokrát už i netechnických, další cesta je snaha o aplikování těchto úloh do školek tak, aby se jednalo o „udržitelnost“ tohoto vzdělávacího systému.

Zajištění pokračování pomocí státních projektových dotací není možné z hlediska neexistence takových dotačních titulů. Jediná a odzkoušená možnost je udržet takový systém předškolního vzdělávání v regionech za pomoci místních firem a institucí.

V Kuřimi, průmyslovém městě sousedícím s Brnem, se o to pokusili a vypadá to, že úspěšně. Místní firmy se za iniciace společnosti TOS spojili s městským úřadem, oslovili tvůrce systému předškolního vzdělávání (převážně z ČMA Regionálního klubu Brno) a vytvořili spolek, který v souladu se záměry „Kompetenčního centra INTEMAC“ slouží jako jeden článek vzdělávacího procesu od dětí až po dospělé. Od nového školního roku jsou do vzdělávacího procesu zapojené všechny kuřimské školky, které byly v první fázi vybavené nezbytným nářadím a materiálem na výrobu modelů.

Kuřimský systém vzdělávání je natolik zajímavý a příkladný, že pracoviště navštívili v poslední době ministři MPO, MŠMT a za přítomnosti představitelů Jihomoravského kraje se s ním podrobně seznámili. Návštěva ministra školství dne 24. 10. 2014 začala seznámením s podstatou technického vzdělávání kuřimských předškoláků a pokračovala prezentací záměrů nového systému vzdělávání na dalších stupních, včetně spolupráce s VUT v Brně.

001Setkání organizoval a řídil Vladimír Plašil z Alty (první zleva). Společně s rektorem VUT v Brně prof. Štěpánkem (druhý zleva) navrhli ministru školství další spolupráci v oblasti technického vzdělávání.

Po prezentaci se hosté vypravili přímo do jedné z kuřimských mateřských škol. Zde byli svědky takové technické výuky, kde se děti pokoušely o technické výkony a dovednosti. Ministra Chládka to oslovilo natolik, že navrhl do této školky pozvat budoucí zájemce o tento způsob práce. Jak na následné tiskové konferenci ministr uvedl, školky by mohly na technické zaměření čerpat peníze ze dvou fondů ministerstva školství. Jeden je dostupný už letos, další ministerstvo spustí v příštím roce. Kromě toho, že základy technických dovedností se v budoucnu mohou hodit všem dětem, ať už budou pracovat v jakémkoliv oboru, mohl by se podle něj také řešit problém ubývajících zájemců o učňovské obory.

002Ředitelka MŠ paní Slámová seznamuje ministra s jednotlivými výukovými moduly z oblasti strojírenství.

„Těžko přesvědčujeme děti v základních nebo středních školách, aby se věnovaly technickým oborům. Pokud je ale už odmalička naučíme pracovat s vrtačkou nebo zatlouct hřebík, vytvoří si k tomu vztah a rozhodnou se pro studium podobných oborů samy. Připravujeme fond, který pracovně nazývám 3+3+3. V rámci něj dá ministerstvo tři miliony, kraj přidá tři miliony a podnikatelé z kraje tři miliony, přičemž celková devítimilionová částka poslouží právě na podporu růstu technického a přírodovědného vzdělávání nejen v mateřských školách, ale také v ostatních stupních školství od základních škol až po vysoké,“ uvedl ministr Chládek. Kromě zavedení technických mateřských škol je možné peníze použít například na obnovu dílen v základních školách.

003Ministr Chládek s hejtmanem Haškem pozorují děti, jak zručně pomocí „dospěláckých“ nářadí montují odrážedlo, na kterém budou jezdit.

004Tato úloha se jmenuje „Dopravní prostředky“. Děti si nejen kreslí, ale i vyrábí modely autíček ze dřeva.

005Účastníci setkání se podrobně seznámili s podstatou vzdělávacího programu „Technické školky“.

Ministr Chládek při hodnocení své návštěvy jižní Moravy vyzdvihl a ocenil propojení školského systému od mateřských škol až po vysoké školství a vědu a výzkum. „Chci také poděkovat za spolupráci krajské samosprávy s místními univerzitami, kterou si chválili rektoři vysokých škol, se kterými jsem dnes jednal,“ zdůraznil ministr Chládek.

006A nakonec společné foto do školní kroniky.

 

Další články související s projektem:

1.7.2014 – Dejme šanci našim dětem a vnukům zamilovat si techniku

27.5.2014 – Projekt “Technické mateřské školy”- podstata a cíle projektu

12.3.2014 – Inženýři ze školky (video)

Ing. Miloš Filip
Předseda představenstva, PREFA KOMPOZITY, a.s.
Manažer projektu „Technické mateřské školy“ při ČMA
Člen výboru ČMA Regionálního klubu Brno

Kontakt:
Tel.: +420 602 764 520
E-mail: filip@prefa.cz