Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY oceněný v soutěži ČESKÁ INOVACE 2011

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY, iniciovaný skupinou brněnských manažerů, uspěl v únoru 2012 v soutěži Česká inovace 2011.

Získal hned dvě ocenění: Cenu Technologické agentury ČR a Hlavní cenu soutěže (na základě přímého hlasování účastníků konference).

Na slavnostním zakončení části projektu MOSTNÍ KONSTRUKCE II dne 28. června 2012 v MŠ a ZŠ Pramínek v Brně předvedly učitelky společně s dětmi výsledky svých prací. Slavnostní akce se účastnili za VUT v Brně rektor Karel Rais a prorektor Petr Štěpánek, kteří dětem předali věcné dárky a navíc i potvrzení o absolvování “odborného kurzu”. Společnosti Prefa Kompozity a EGP Invest věnovali škole nářadí a nástroje, které významně zlepší procesy při výrobě modelů a dalších úloh, naplánovaných na nový školní rok.

***********************************

Dne 22. února 2012 proběhlo v Národní technické knihovně vyhlášení ceny Technologické agentury ČR a soutěže Nejlepší spolupráce roku a Česká inovace 2011 pod souhrnným názvem projektu „Festival České inovace“.

Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

První místo získal projekt Technické školky předložený VUT v Brně,společností Prefa Kompozity, a.s., Základní školou a Základní a Mateřská školou Pramínek, o. p. s.,Českou manažerskou asociací, o. s. a společností EGP INVEST, spol. s r.o..

Výstupem tohoto projektu je návod určený pedagogům z mateřských a základních škol. Dalším výstupem je užitný vzor, určený pro výuku dětí, který se týká modelů mostních konstrukcí. Do projektu jsou ze strany VUT v Brně zapojeni mladí asistenti, kteří si uvědomili, že mohou nastat situace, kdy technickou problematiku musí umět vysvětlit tak, aby tomu rozuměly i malé děti. A výsledky projektu jsou překvapivé, děti se o vše živě zajímaly, pozitivní zpětné vazby jsou i od rodičů.

Ukázalo se také, že významnou roli v projektu mají i „senioři” – (z klubu seniorů ČMA), kteří se jako bývalí úspěšní manažeři chtějí i v důchodovém věku uplatnit svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi. V projektu měli funkci oponentů a poradců.

Výstupy z tohoto projektu chtějí autoři uplatnit v těch školách a školkách, které o ně projeví zájem. Počítá se také s tím, že implicitně se zavedou do plánované firemní školky VUT Brno.

Více informací zašleme na vyžádání zde

Click to Hide Advanced Floating Content