Projekt MENTORING na půdě ČMA

1/ DEFINOVÁNÍ

Mentoring je metoda předávání zkušeností mezi dvěma osobami obvykle ve dvougeneračním věku. Vzniká mezi nimi méně formální a přátelštější až otcovský vztah, ve kterém se mentor stává pro druhou osobu vzorem a předává mu své osobní zkušenosti. Iniciativa vychází od školeného partnera.

Zaměření mentoringu. Studenti a čerství absolventi VŠ si uvědomují potřebu získání měkkých manažerských schopností, které jim VŠ nedává. Jedná se především o následující schopnosti: práce s lidmi, delegování, zvládání konfliktních situací, prosazení svých cílů, rozhodování, vedení porad, komunikace se zákazníky, prezentování se, time management – stanovování priorit, organizování si práce, vyvarování se chyb v prvním zaměstnání, v první manažerské pozici a při začátku vlastního podnikání, vlastní podnikatelské záměry.

Organizování mentoringu. Setkávání školeného partnera s manažerem ve frekvenci zpravidla jednou za měsíc, případně v delší, iniciovaná školeným účastníkem. Délka setkání asi jednu hodinu, předpokládaný počet setkání maximálně šest. Školený účastník předloží v předstihu okruhy otázek pro setkání. Po ukončení mentoringu bude provedeno jeho krátké vyhodnocení jako zpětná vazba.

2/ KONCEPCE

Cíl projektu

 • rozšíření členské základny ČMA prostřednictvím Klubu mladých manažerů
 • transfer znalostí na mladé a potenciální manažery při současném obohacování mentorů
 • poskytnout studentům především znalosti při používání měkkých manažerských metod, se kterými se nesetkávají při výuce na VŠ

Cílová skupina

 • členové Klubu mladých manažerů, studenti VŠE příp. dalších VŠ, kteří při studiu podnikají nebo se chtějí podnikáním zabývat, nebo při studiu pracují.

Subjekty podílející se na realizaci

 • Klub mladých manažerů ČMA
 • Manažerský S – klub ČMA
 • další vybraní manažeři z řad členů ČMA

Pilotní část projektu v časovém horizontu do konce června 2014

 • vyhodnotit běžící pilotní projekt a odhalit slabá a problémová místa
 • rozsah účastníků: dva

Realizace projektu od září 2014

Formy mentoringu

 • dlouhodobá spolupráce studentů s mentorem (prvotní forma)
 • konzultace, stáže, přednášky

Předpokládaný postup

 • student vymezí problém, který potřebuje řešit
 • zástupce ČMA a KMM upřesní problém a na základě toho zabezpečí mentora
 • osobní kontakt mezi studentem, mentorem a zástupcem ČMA; upřesnění formy, frekvence a cíle mentoringu
 • monitorování postupu, vyhodnocení průběhu a výsledku

 

ČMA v tuto chvíli oslovila okolo 20 úspěšných manažerů/manažerek z řad svých členů s žádostí o zapojení se do aktivní spolupráce na tomto projektu. Mentoring obvykle probíhá v krátkých setkáních s frekvencí měsíce nebo i delší, podle časových možností a na základě postupného zapojování členů Klubu a mentorů. Pro mentora to může být současně příležitost k získání mladého schopného pracovníka pro jeho firmu.

V případě zájmu o zapojení se do projektu předávání svých pracovních a životních zkušeností budoucím nástupcům či získání dalších informací mne neváhejte kontaktovat.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.
koordinátor projektu
e-mail: roman.zu@seznam.cz