Prohlášení České manažerské asociace k parlamentním volbám 2017

Česká manažerská asociace vyzývá novou politickou reprezentaci k nápravě řízení státu, jako první klíčový úkol. Fungování institucí je jednou z největších slabin konkurenceschopnosti České republiky (Global Competitiveness Report, 2017). Vedle stavu institucí ČR zaostává v infrastruktuře, inovacích a vyspělosti podnikatelského prostředí. Manažeři upozorňují zejména na dlouhodobě nestabilní legislativu (47 % dotázaných, průzkum ČMA 2016) a na vysokou míru byrokracie a administrativy. Již třetí rok ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti stagnuje na 31. místě ve světě.

Česká manažerská asociace vyzývá politické strany k zefektivnění fungování státu a jeho struktur a činností státního aparátu, což by mělo přinést uvolnění kreativity a aktivity lidí, kterou tolik potřebujeme. Vybízí k omezení nadbytečného počtu úředníků, jejichž nárůst za uplynulou dekádu je alarmující.

Od státního a veřejného sektoru Česká manažerská asociace očekává výrazné impulzy, které by napomohly zvýšit úroveň ekonomiky. Manažeři a podnikatelská sféra vyzývají k podpoře inovací všeho druhu v celé ekonomice. Většina manažerů zvyšuje konkurenceschopnost svých firem právě investicemi do inovací a nových technologií (64 % dotázaných, průzkum ČMA 2016).

Česká manažerská asociace vybízí k masivní a všestranné podpoře té části ekonomiky a firem, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. To je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji společnosti.

Poslechněte si komentář Petra Holuba reagující na výzvu ČMA