Prof. Jaroslav A. Jirásek, guru českého managementu, je významným jubilantem

Mezi našimi šéfy či majiteli firem a institucí není nikoho, kdo by neznal prof. Ing. Jaroslava A. Jiráska, Dr.Sc. Osobnost, která se zapsala nejen do manažerských praktik několika generací, ale také do našich srdcí i vzpomínek. Jeho statě čteme všichni, protože Jaroslav A. Jirásek i přes pokročilý věk, právě totiž oslavil 90 let, publikuje stále. A ať jsou jeho články sebeodbornější, rozumí jim stejně tak mladí jako ti, kteří manažerské řemeslo předali následovníkům. Profesor Jirásek dokázal vždy oslovit čistou myšlenkou, jasným poselstvím. Je to dar, který si zaslouží to nejvyšší uznání.

Věnujme jeho významnému životnímu jubileu následující řádky.

Prof. Jaroslav A. Jirásek se narodil 13. března 1926 v Hronově. Po absolvování národohospodářské fakulty ČVUT v Praze pracoval v řídících funkcích v několika strojírenských podnicích. Později se stal ředitelem Technicko-organizačního výzkumného ústavu strojírenského a následně ředitelem Institutu řízení. V této své funkci se sice diplomaticky, ale usilovně a tvrdošíjně zasazoval o položení základů moderního manažerského myšlení, a to v době i v prostředí, ve kterém pojmy podnikání a management patřily k silně tabuizovaným. Mnohé se však ujaly a staly se zdrojem úspěšných transformací řady českých podniků po roce 1990.

Mezinárodního uznání se mu dostalo za jeho působení v International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) v Laxenburgu u Vídně i za jeho práci v Ústavu pro filosofii ČSAV. Jedním z ocenění jeho usilovné, obdivuhodné práce jmenování profesorem v oboru Strategic Management na Katz Graduate School of Business na University of Pittsburgh.

Po změně poměrů se prof. Jaroslav A. Jirásek stal zakládajícím členem pedagogického sboru první manažerské vzdělávací instituce v tehdejším Československu – CMC v Čelákovicích, která sehrála rozhodující úlohu v rozvoji manažerského vzdělávání v ČR.

Patřil rovněž k zakládajícím členům České manažerské asociace a spolupodílel se po mnoho let jako předseda hodnotitelské komise na rozvíjení soutěže MANAŽER ROKU. Jako uznání za svou práci pro manažerskou veřejnost v České republice byl roku 2001 jmenován čestným členem ČMA i Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V roce 2010 byl za své aktivity v oblasti rozvoje managementu, vzdělávání a podnikatelského prostředí na našem území uveden do Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU.

.

Velice bohatá byla jeho publikační činnost. Vzpomeňme alespoň některé tituly:

Závěrem a bez nadsázky bychom měli podotknout, že prof. Jaroslav A. Jirásek přispěl k rozvoji managementu v ČR podobně jako Peter F. Drucker k rozvoji světového managementu.

 

Za ČMA oslavenci prezident Pavel Kafka napsal:

„Vážený pane profesore,

připojujeme se k těm, kteří vědí, že svou prací a životem jste se významně podílel na rozvoji managementu v ČR a právem jste označován jako guru českého managementu.

K životnímu jubileu Vám do dalších let života všichni přejeme co nejvíce zdraví a radosti ze všeho, co jste vykonal.“

.

pro ČMA vitaPR