Přijměte pozvání

Duben nás již téměř minul a kvapem se blíží měsíc plný státních svátků. Česká manažerská asociace ale ani tak nezahálí. V květnu jsme si pro vás připravili tři stěžejní příležitosti k setkání. Také se připravujeme na významné jednání klíčové pro celou asociaci. Podívejme se tedy na přehled toho, nač se můžete v nejbližších dnech těšit.

Regionální klub ČMA Střední Čechy si přichystal setkání v Království železnic na pražském Smíchově 12. května. Je to báječná možnost se vrátit alespoň pomyslně do dětských let a nechat se unášet modely vláčků, železničních tras. Království železnic je vlastně ojedinělá stálá expozice. Jedná se o největší modelové kolejiště ve Střední Evropě. Plocha, jíž zaujímá, činí 570 m2. To už je úctyhodná velikost. Vzbudili jsme váš zájem? Pro více informací klikněte na tento odkaz.

O čtyři dny později budou mít představitelé ČMA napilno. V pražském hotelu Boscolo se 16. května uskuteční shromáždění delegátů. Členové prezidia a 35 delegátů jednotlivých klubů se sejdou nad mnoha závažnými oblastmi, které tvoří samotné myšlenkové jádro asociace. Malou ochutnávku témat, jimiž se bude shromáždění delegátů zabývat, poskytl výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš:

„Na programu bude kromě běžných výročních zpráv a plánů na rok 2016 také informace o PR a marketingovém plánu ČMA, ale také diskuze o výzkumu „prestiže povolání“ sociologického ústavu AV ČR, který byl uveřejněn v únoru 2016.

Z 26 hodnocených profesí se manažer umístil v roce 2016 na 17. příčce, přitom v roce 2004 byl na místě 9. Před manažery jsou nyní například učitelé, účetní, ale také policisté a vojáci…Za manažerem jsou již jen novinář (propad za několik posledních let z 12. na 21. místo), kněz nebo poslanec.

V této médii vytvořené atmosféře, kdy pozitivní zprávy o manažerech nebo úspěšné příklady z praxe jsou pro média  nezajímavé, se jen těžko buduje image této prestižní, i když nedoceňované, profese, na níž však v mnohém záleží blahobyt ostatních občanů naší země. Jak je však vidět u policistů a vojáků – drahá kampaň, kterou platíme z našich daní my všichni, funguje, a tyto dvě profese poskočily za poslední dekádu o 10 míst nahoru! Tento fakt je zásadní výzvou pro naši asociaci k pozitivní kampani za zlepšení vnímání manažerské profese, ale také ke kultivaci managementu v naší zemi, ke které vyzveme všechny slušné a pracovité manažery.

Hotel Boscolo Prague se stane dějištěm manažerského setkání také 19. května. Od 17. hodiny bude dán prostor zvídavosti a vnímání úspěchu. Pozvání Pražského manažerského klubu totiž přijala Manažerka roku 2015 Ing. Radka Prokopová. Jak řídí společnost Alca Plast a co je podle jejího názoru základem pro úspěšné vykonávání této profese? Je spíše manažerkou, nebo lídrem? Pozváni na setkání budou členové Klubu manažerů roku a kolektivní členové ČMA. Více informací o setkání najdete zde.

V závěru měsíce, 30. května, se opět budeme obracet k tématu udržitelného vývoje, tentokrát na půdě Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Jak budou technologie jako 3D tisk, RFID,  Business Intelligence ovlivňovat vyhlídky na lepší svět, efektivnější využívání zdrojů, se dovíte na konferenci Svět 2030, na níž se kromě ČMA podílí také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a periodikum Sdělovací technika. Více informací o programu naleznete zde.