Prezident Evropské manažerské asociace v Praze

Vážení čtenáři,

byl jsem poctěn, že jsem se mohl jako host zúčastnit oslav 25. ročníku události MANAŽER ROKU, která se konala 19. dubna a oceňuji význam ČMA pro českou společnost. Hlavním cílem CEC je umožnit zastoupení hlasů a zájmů manažerů v evropské debatě ve prospěch jak firem tak společností a společnosti jako celku. V tomto ohledu je nezbytná spolupráce: Jsem přesvědčen, že obě naše organizace v blízké budoucnosti naleznou správné prostředky k posílení svých vztahů ve vzájemně prospěšné cestě.


Dear readers,

I was honored to participate as a guest to the celebrations for the 25th edition of your Manager of the Year event last 19 April, and I could appreciate the significance of CMA in the Czech society. The final goal of CEC is to allow for the representation of managers’ voice and interests in the European debate, to the benefit of both companies and the society as a whole. In this respect, cooperation is essential: I am confident that our organizations will find in the near future the right means to strengthen their relations, in a mutually beneficial way.

 

Ludger Ramme
President, CEC European Managers

Ludger Ramme a Ivo Gajdoš

Původní pozvánka v angličtině

Click to Hide Advanced Floating Content