Překonávat překážky je adrenalin

Každý rok, na všech slavnostních dnech, kdy se vyhodnocovala soutěž MANAŽER ROKU, jste ji mohli potkat. Vždy s úsměvem, s chutí pohovořit s kolegy, se zájmem o to, co Česká manažerská asociace chystá, s pokorou vůči těm, kteří přebírají další ocenění. Ing. Ludmila Koutská jedno z těch nejprestižnějších, jaké se českým manažerům může dostat, získala také, a to před 13 lety. Od roku 2014 působí v České manažerské asociaci a dnes má na vizitce uvedeno: ředitelka projektové kanceláře MR. Více v následujících řádcích:

.

Od předloňského roku působíte v týmu České manažerské asociace. Před lety jste byla sama oceněna titulem Manažerka roku. Pracovala jste na pozicích generální ředitelky významných hotelů, zkušeností máte řadu. Jak byste tedy charakterizovala profesi manažera? Čím je výjimečná? V čem krásná? A nejednoduchá?

Na vysokou manažerskou pozici jsem se dostala už v relativně mladém věku, šanci jsem nepromarnila a řízení hotelů mne hned od počátku zcela uchvátilo. Skutečnost, že jste v samém srdci dění, vidíte, jak pod vaším vedením společnost mění svoji tvář, posouvá se kupředu, skrze nejrůznější negativní vlivy okolí a konkurence, je nesmírně motivující. Nicméně zodpovědnost, která je kladena na každého manažera, je velmi silné břímě. Ne každý se s ním dokáže poprat. Manažer musí mít jasnou vizi, kam chce společnost směřovat, nastavit jasná pravidla ve firmě a mít štěstí na kvalitní a loajální zaměstnance. Díky svým schopnostem, znalostem a morálním přístupem jde příkladem. Jeho každodenní mnohahodinová práce je samozřejmostí. A překonávat překážky, abychom se dostali ke kýženému cíli, je adrenalin, a vidina úspěchu vás žene kupředu. Pokud se dostavují dobré výsledky, je to jako droga, kterou stále potřebujete, k seberealizaci i ke zdolávání dalších cílů. Manažerská profese skýtá široké možnosti realizace, nicméně záleží na každém, jak svoji pozici uchopí.

Když jsem před lety získala titul „Manažerka roku 2002“, kterého si dodnes velmi vážím, byly to pro mne výjimečné okamžiky. Veřejné ocenění několikaleté práce v hotelovém byznysu, samozřejmě nejen mé, ale celého týmu mých spolupracovníků. A právě proto je tu již 23. ročník soutěže MANAŽER ROKU, abychom poukázali na další vynikající a schopné manažery.

Přípravy na letošní vyhlášení soutěže jsou na programu ČMA každý den. Nač se můžeme těšit?

Nominace do soutěže jsou v plném proudu a pomalu začíná každoroční maraton hodnocení nominovaných manažerů. Už nyní vidíme, že v letošním roce bude opět silné zastoupení vysoce kvalitních manažerů a pro Hodnotitelskou komisi bude nelehké vybrat ty nejlepší. Slavnostní vyhlášení 23. ročníku proběhne 21. dubna na Žofíně. Ve stejný den, ale ještě před tímto slavnostním vyhlášením soutěže, pořádá Česká manažerská asociace již po několik let odborné konference. V letošním roce se budeme opět věnovat problematice „Gender Gap“.

Proč asociace genderové otázky zvolila znova?

V České republice je stále nízký podíl žen v řídících funkcích. Na vině je mnoho faktorů. Nicméně jejich větší zapojení ve vrcholném managementu podniků by bylo už pro jejich „soft skills“ a diametrálně rozdílný styl řízení oproti mužům přínosem nejen pro firmy samotné, ale pro naši ekonomiku vůbec.

Už minulá konference a ohlasy na ni nám ukázaly, že toto téma ještě nelze opustit. Zdaleka jsme nevyčerpali všechna podtémata, a proto budeme i tento rok pokračovat ve stylu „Žena – klíčový faktor úspěchu“ s využitím analýz Světového ekonomického fóra věnovaných této problematice.

Záštitu slavnostního dne převzal prezident ČR Miloš Zeman. Pro všechny zúčastněné osobnosti to bude velká pocta. Image soutěže si to jistě zaslouží. Miloš Zeman zavítal na pražský Žofín i v loňském roce. Připomněla byste jeho poselství?

Účast hlavy státu, ale i mnoha ministrů na minulém ročníku jasně ukazuje, že tato soutěž pobírá velké vážnosti nejen na poli manažerském. Pan prezident vyjádřil poděkování nejen oceněným manažerům, ale všem finalistům za jejich práci a popřál hodně úspěchů v jejich dalším konání. Oni a jejich prosperující firmy jsou „výkladní skříní“ byznysu  České republiky a hnacím motorem naší ekonomiky. Přístupu prezidenta si velice vážíme. Myslím, že pro manažery jsou jeho slova vždy inspirativní, a to je velice důležité.

.

pro ČMA vitaPR