Přehled od vietnamského trhu a přehled o českém trhu a představení budoucích aktivit v roce 2017

Velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v České republice J.E. pan Troug Manh Son má tu čest Vás pozvat na prezentaci publikací

ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 do 12:30 hodin
Místo konání: Plzeňská 214, Praha 5

Program prezentace publikací a představení nových aktivit pro rok 2017

dne 23.3.2017

  • 10:00 – přivítání hostů
  • 10:30 – oficiální zahájení a projev velvyslance J.E. pana Truong Manh Son
  • 10:45 – pan Tran Hiep Thuong, Ph.D představí nově vydanou publikaci
    Přehled o vietnamském trhu a publikaci Přehled o českém trhu
  • 11:00 – pan Tran Hiep Thuong, Ph.D představí aktivity a akce připravované velvyslanectvím v roce 2017 „Týden vietnamských zemědělských produktů“ a  „Týden vietnamského cestovního ruchu a turismu“
  • 11:15 – Diskuze + předání daru – publikací Přehled o vietnamském trhu a
  • Přehled o českém trhu
  • 11:30 – Bufet – tradiční vienamská kuchyně

R.S.V.P: do 20. března 2017
Email: velvyslanectvi.vsr@email.cz