Představujeme nové kolektivní členy

V ČMA máme obrovskou radost, že mezi našimi kolektivními členy můžeme uvítat dvě nové společnosti. Je to pro nás stvrzení toho, že k manažerům vysíláme správné poselství. Že v očích manažerské i široké veřejnosti plníme to, k čemu jsme se zavázali. Hájíme zájmy manažerů a firem, snažíme se, aby celá společnost prosperovala a vážila si lidí, kteří něco umí, mají zkušenosti a odvahu.

Společnost LAMARK vznikla v roce 2004. Tým se zpočátku skládal z hrstky nadšenců. To ale nebylo ničemu na překážku, protože zápal, s nímž všichni do firmy vstoupili, určoval směr. Byla a stále jím je kvalita, která snese nejpřísnější srovnání s evropskou konkurencí. LAMARK se stal synonymem pro vysoce odolné, funkční a především designem vynikající ploty, branky a bezúdržbové brány. Na českém trhu si tyto výrobky získali důvěru kritického českého zákazníka. Firma v roce 2016 expandovala. Díky svým vynikajícím výsledkům mohla realizovat investici do nové výrobní haly, v níž o produkty pečují desítky zaměstnanců. A tak se stal LAMARK významným hráčem v odvětví v České republice a velkou měrou se podílí na utváření trhu v tomto oboru.

Zdravotnictví je tématem v každé době. Řešení poskytovaná veřejným zdravotnickým systémem přestávají stačit. Pacienti si přejí péči, v níž se cítí zase lidmi, v níž dominuje individuální přístup. A pro ně je zde Moravian Premium Care – společnost zajišťující privátní program zdravotní péče založený na multioborovém přístupu, kdy mají lékaři k dispozici výsledky rozličných vyšetření realizovaných specialisty. Dochází tak k důležitému multidisciplinárnímu propojení a řešení zdravotních otázek v celkovém kontextu. Lékaři pracují s nejmodernějšími technologiemi, využívají elektronické zdravotní karty, klienti a pacienti mají ke své dokumentaci přístup díky bezpečnému webovému rozhraní. Moravian Premium Care poskytuje program, který efektivně pracuje s časem svých pacientů – žádné zbytečné čekání ani zbytečné opakované návštěvy či vyšetření. Je založený na odbornosti, proklientském přístupu, ochotě, důvěře, službách převyšující běžný nadstandart, včetně právního poradenství ve zdravotnictví či zajištění doprovodu do zdravotnického zařízení.