Přechod společnosti do druhé generace vlastníků – rizika a příležitosti

  • Kdy mají společníci začít přípravu na přechod majetku společnosti do druhé generace vlastníků?
  • Jaká rizika a příležitosti přináší dědění obchodních podílů společnosti, společníkům a dědicům?
  • Jaká rizika a příležitosti přináší prodej společnosti nebo obchodního podílu a jak stanovit cenu?
  • Jakou roli hraje přechod z “osobního na kapitálové“ podnikání při prodeji společnosti?
  • Jaká rizika a příležitosti přináší vstup dědiců, zaměstnanců nebo cizích investorů do společnosti?

Podrobnosti