Pracovní cesta do Vietnamu

Česká manažerská asociace a Česko-vietnamská společnost připravují pro své členy pracovně – odpočinkovou cestu do Vietnamu.

Odlet na 16ti denní cestu s nabitým programem je plánován na 28. prosince 2012. Program cesty.
Informace může poskytnout Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA pro zahraniční záležitosti, na tomto kontaktu.