Pozvánka na Shromáždění delegátů

Prezídium České manažerské asociace svolává v souladu s §248 občanského zákoníku a čl. 9 odst. 5 stanov ČMA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ na středu 30. května 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

Místo konání – Daňkův Palác, Opletalova 19, 1. patro

Prezence delegátů bude prováděna v době od 13:30 do 14:00 hodin.

Program:

14:00 – 15:30:  Zahájení Shromáždění delegátů (SD)

 1. Volba orgánů SD
 2. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti SD
 3. Kontrola úkolů z minulého SD 24. 5. 2017
 4. Zpráva o činnosti ČMA za rok 2017
 5. Výsledek hospodaření ČMA za rok 2017
 6. Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2017
 7. Plán aktivit ČMA na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018

15:30 – 15:45:  Přestávka
15:45 – 16:15:

 1. Úprava Stanov ČMA
 2. a) návrh na rozšíření počtu členů Prezidia ze 7 na 9
 3. b) změna bodu 2.6. článku 3. – O přijetí individuálních členů rozhoduje výkonný ředitel; o přijeté kolektivních členů rozhoduje statutární orgán, na základě stanoviska příslušného klubu ČMA
 4. c) doplnění bodu 8 článku 4. – Čestný prezident ČMA bude dostávat zápisy z Prezidia a tím bude průběžně informován a aktivitách a strategii ČMA.
 5. Diskuse

Závěr

.

Podklady pro shromáždění delegátů ČMA budou zaslány v dostatečném předstihu.

Účast delegátů je nutná. Delegáti potvrďte prosím svou účast na e-mail: nepomucka@cma.cz

V případě, že se delegát nemůže shromáždění zúčastnit, je povinen předat veškeré podklady, včetně pozvánky, zvolenému náhradníkovi a informovat M. Nepomuckou mailem.

V Praze dne 24. dubna 2018

.

Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.
prezident

Click to Hide Advanced Floating Content