Konference „Co nám bude vydělávat zítra?“

Konferenci s podtitulem „Lidé jako základ úspěchu firmy“ její pořadatele uvedli na pozvánce prohlášením: Nevíme přesně, jak bude budoucnost vypadat, ale na co si můžeme vsadit je, že zákazníci budou chtít kvalitnější produkt za nižší cenu a zaměstnanci si budou určitě chtít víc vydělat.

Konference se uskutečnila 27. února 2014 v hotel Amarilis v Praze; ČMA byla jejím odborným partnerem a její zástupce, předseda Rady expertů Z. Pitra, přednesl úvodní příspěvek dopoledního programu.

Forum Industriale (FI), pořadatel této konference, je nekomerční platformou pro inspirativní řešení vzdělávacích potřeb výrobních firem a jeho aktivity jsou podporovány MPO ČR a SP ČR. Pochopitelně se proto program konference zaměřil na problematiku tvorby a šíření znalostí ve vnitřním prostředí českých firem v zájmu jejich účelného a efektivního využití ke zvyšování jejich podnikatelské výkonnosti (a tím také jejich konkurenceschopnosti). O tom, že je tato problematika aktuální, svědčí i vysoká účast na konferenci, když počet zájemců překročil kapacitu přednáškového sálu, a organizátoři museli přidávat židle podél stěn.

Po úvodních vystoupeních zástupce SP ČR R. Špicara a zástupce MPO ČR E. Muřického byl dopolední program zahájen prezentací Z. Pitry na téma: Konkurenceschopnost dnešních organizací spočívá v účelném a efektivním využití znalostí. Po něm představila programová manažerka FI V. Roldánová výsledky hloubkového průzkumu stavu práce se znalostmi, který se uskutečnil v 65 výrobních firmách (od velkých přes střední až po malé). Tyto výsledky signalizovaly skutečnost, že ve většině organizací jejich vedoucí představitelé usilují o efektivní využití znalostí k dalšímu rozvoji jejich podnikání. Často však tápou při hledání vhodných a účelných postupů k praktické realizaci tohoto záměru. Proto byla zbývající část dopoledního programu konference věnována prezentaci pozitivních výsledků a zkušeností firem, které v úsilí o efektivní využívání znalostí již úspěšně pokročily.

Odpolední program konference se soustředil do diskusí ve čtyřech sekcích, vymezených hlavními problémovými okruhy, na které poukázaly výsledky před konferencí uskutečněných hloubkových rozhovorů s manažery vybraných výrobních podniků. Ty také definovaly názvy (a tím i zaměření diskuse) jednotlivých sekcí:

1. Jak se připravit na budoucí potřeby a přání zákazníka?
2. Co udělat, aby lidé chtěli podporovat změnu?
3. Jak dosáhnout výsledků právě s lidmi, které máme v týmu?
4. Jak zajistit návratnost investic do vzdělávání?

Většina účastníků hodnotila konferenci jako velmi přínosnou a ocenila její dobrou organizaci, projevující se optimální dynamikou jednání a praktickou orientací všech diskusí.

Osobně pokládám za varovné, že většina účastníků byla pracovníky útvarů lidských zdrojů. To signalizuje skutečnost, že v řadě organizací je management znalostí považován za úkol útvarů práce s lidskými zdroji, nikoliv za jeden z prioritních úkolů výkonných manažerů. Věřím, že konference přispěla alespoň částečně k tomu, že tyto postoje se budou postupně měnit.

Podrobnější informace, včetně prezentací řečníků, jsou dostupné zde.


Zbyněk Pitra
předseda Rady expertů ČMA