Podzim plný aktivit a nejen to

Podzimní měsíce bývají pro většinu firem, a tedy i jejich manažerských týmů, obdobím zvýšeného úsilí. A to nejen po zdánlivě líném létě, dovolených a rodičovských povinnostech o prázdninách. Vysokou laťku nasadila také Česká manažerská asociace. Naplánovala řadu akcí, které by měly napomoci prosadit v širší odborné veřejnosti, mezi vládními činiteli, politiky, ministerskými úředníky, ale i mezi širokou veřejností strategii, již si ČMA pro příští léta i závěr roku 2015 vytkla.

Podrobnosti sdělil viceprezident a výkonný ředitel ČMA Ing. Ivo Gajdoš:


Co tedy chystáte pro své členy?

Naše druhé pololetí bude doslova nabité atraktivními setkáními odborníků, a to nejen na území České republiky. Mnohá z nich se uskuteční na základě mezinárodní komunikace ČMA i jednotlivých regionálních klubů. Regionální klub Severozápadní Čechy pojede v září za zkušenostmi do Amsterdamu. Za významnou považuji rovněž cestu organizovanou ČMA a CK China Tours do Číny v době od 16. do 25. října, kde bychom měli navštívit například výrobní závod Škody Auto, diskutovat s představiteli české ambasády a CzechTrade nebo hovořit se zástupci univerzit o spolupráci s česko-čínsko-americkou nadací ZET prof. Milana Zeleného, spojenou se zavedením tzv. podnikatelských univerzit. O výsledcích návštěvy se dozvíte mimo jiné z dalšího čísla newsletteru i našich webových stránek.

Zejména pro technicky a inovátorsky založené osobnosti bude přínosný výjezd 22. října do Mnichova na World Mobility Summit, kde se bude jednat o rozvoji světové elektromobility. Tuto akci spolupořádá ČEZ, který vypraví z Prahy pro odborníky autobus. Zveme také zástupce tří ministerstev a studentské řešitelské týmy ČVUT a VŠB, které zkonstruovaly elektromobilní „student‘s cars“.

Tedy: neuzavíráme se jen do českého prostředí, ale máme snahu čerpat inspiraci i za hranicemi naší vlasti. Podněty bychom rádi zúročili v našich rozmanitých aktivitách i vzdělávací činnosti napříč manažerským spektrem, v jednáních s ministerstvy, organizacemi, institucemi.


Česká manažerská asociace se zapojila před pár lety do významného celosvětového projektu, který se týká udržitelnosti. Jak hodnotíte dosavadní práci?

Mám z ní radost. V září se uskuteční dva kulaté stoly k projednání jednotlivých pilířů české Vize 2050 s odborníky z businessu, politiky a nevládních organizací. Další z kulatých stolů povede Jonathan Wootliff a bude určen pro zahraniční manažery a podnikatele v ČR. V listopadu se v prostorách Úřadu vlády ČR uskuteční výroční Forum Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jehož je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) členem. Ve zkratce snad jen tolik, že členů postupně přibývá a podnikatelská rada svým způsobem, sobě vlastním, zastupuje stále výrazněji zájmy klíčových firem na českém trhu, ale ne pouze z pohledu businessu jako takového, tedy hodnocení ekonomických ukazatelů, ale právě v širších souvislostech zejména s ohledem na budoucnost dalších generací. Jde tedy o nadčasovou rovinu businessu, a prosazování nových vztahů v pojetí podnikání. O tom, že své aktivity firmy, které vstoupily
do CBCSD, myslí vážně, svědčí například i členství ČEZ a Vítkovic,
anebo spektrum letošních konferencí při Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně, kde se diskutovalo nad vizí moderních chytrých měst tvořených inteligentními budovami, inteligentními energiemi, informačními technologiemi a inteligentními obyvateli.

Zmínil bych i vystoupení českého zástupce Daniela Beneše, generálního ředitele Skupiny ČEZ, na Business & Climate Summitu v Paříži. Na tomto významném fóru k udržitelnosti života na planetě hovořil zejména o emisních povolenkách, které nyní průmyslu působí řadu potíží. Připomenul, že klimatická dohoda na mezinárodní úrovni se zeměmi mimo EU je nezbytná pro nastavení férových pravidel, která by podpořila konkurenceschopnost evropského průmyslu, neboť ten dnes doplácí na vysoké ceny energií.

I z těchto stručných informací je zřejmé, že Česká podnikatelská rada nezahálí, ale prosazuje stanoviska a morální zásady, které by měly ovlivnit chování nás všech.


Živá je diskuze nad kvótami žen pohybujících se v manažerských pozicích. Souvisí s genderovými otázkami, k nimž má ČMA také velmi blízko. Nač byste v této souvislosti rád upozornil?

Třeba na to, že jsme zaznamenali velký ohlas na konferenci, která v dubnu předcházela vyhodnocení soutěže Manažer roku. Nesla se právě v duchu prezentace názorů na otázky rovnosti žen a mužů. V té souvislosti jsme si znova uvědomili, že je potřeba ještě více pátrat po zajímavých osobnostech na pozicích manažerek, jejich práci a výsledky popularizovat a ukazovat na osobních příkladech odvážných osobností, jak šikovné a schopné české manažerky jsou. Ostatně ti, kteří s námi pojedou do společnosti PETROF v říjnu, se o tom budou moci přesvědčit sami při setkání s Manažerkou roku 2014 Mgr. Zuzanou Ceralovou Petrofovou. Pro značku, která má ve světě i u nás zvuk a stala se v oboru výroby hudebních nástrojů legendou, udělala tolik, že si titul, který jí byl na jaře udělen, právem zaslouží. I ona svým umem napověděla, že jsou ženské příběhy poutavé, poučné a vybízejí k následování. Je za nimi osobní nasazení, obdivuhodné výsledky, úspěch. Ne vždy se o něm však ví.

(red)