CEC European Managers: Zástupci ČMA v Bilbau a Bruselu

Ve dnech 24.- 25. října proběhlo ve španělském Bilbau zasedání evropské organizace CEC European Managers a jejích členských organizací. Od letošního května mezi ně patří Česká manažerská asociace, kterou reprezentoval prezident Petr Choulík. Tématem jednání byla zejména změna financování CEC a statutární revize, zahrnující úpravu počtu delegátů jednotlivých organizací dle množství jejich členů.

Vedení CEC považuje přijímání nových členů, i menších asociací, za vizionářské rozhodnutí, které významně přispělo k růstu a vlivu této organizace, zastupující napříč Evropou více jak milion manažerů.

Na zasedání v Bilbau navázal listopadový pilotní tréning zástupců členských organizací v Bruselu.

Odkaz na fotogalerii ze setkání zástupců členů CEC European Managers v Bilbau ZDE

Odkaz na CEC European Managers ZDE

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK

 

Ve dnech 5. – 7. listopadu 2019 proběhlo pilotní školení EU pro manažery členských organizací CEC European Managers. Českou republiku reprezentovala Česká manažerská asociace a její výkonný ředitel Ivo Gajdoš. Tento systém byl zaveden s cílem vybavit manažery odbornými znalostmi o institucích EU, tvorbě politik a technikách obhajoby.

Během třídenního programu pilotního školení EU mohli zúčastnění manažeři zažít a dozvědět se o mechanismech rozhodování, evropském sociálním dialogu, zastoupení manažerů a politikách EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, politik v oblasti klimatu a politik celoživotního učení. Pro evropské manažery CEC to byla příležitost poučit se ze zkušeností delegátů přímo v sídle Evropské komise a Evropského parlamentu.

Pilotního programu se zúčastnilo celkem devět manažerů z různých zemí, prostředí a sektorů ekonomiky, spolu s Ebbou Öhlundem a Maxime Legrandem z Excecutive Committee CEC. Skupinu tvořili manažeři z Itálie, Francie, Německa, Belgie, Švédska, Slovinska a Srbska. Českou republiku reprezetovala členská Česká manažerská asociace a její výkonný ředitel Ivo Gajdoš. Odborná a individuální rozmanitost účastníků přitom dobře odrážela všeobecnou manažerskou populaci 13,6 milionu pouze v EU.

„Evropská integrace a mezikulturní učení je otázkou praxe. S naším školicím programem jsme chtěli ukázat, že manažeři nezávisle na svém sektoru, zemi, sexuální orientaci, barvě pleti nebo vzdělávání se mohou společně učit a konstruktivně přispívat k prosazování CEC, rozvoji vedení EU a poskytovat zpětnou vazbu k evropskému sociálnímu dialogu, “zdůrazňuje viceprezidentka CEC Ebba Öhlund. “Máme-li řídit naše současné výzvy v EU, musíme se naučit naslouchat sobě a stavět na vzájemných silách ostatních,” dodává.

První den získali účastníci základní přehled o fungování EU a roli CEC v celém procesu. Seznámeni byli s různými přístupy k politikám a obhajobou, jakož i s jejich konkrétním poklesem v agendě evropské veřejné politiky.

Druhý den měli účastníci příležitost dozvědět se o rozhodování v EU na základě zkušeností z první ruky. Byly zkoumány formální rozhodovací postupy i dynamika tvorby zájmů se zvláštním zaměřením na občanskou společnost. Ráno návštěva GŘ pro zaměstnanost (Evropská komise) osvětlila jeho globálně jedinečné portfolio kompetencí v legislativní a výkonné oblasti. Sven Matzke a Danny Scheerlinck z oddělení pro sociální dialog představili hlavní úspěchy evropského sociálního dialogu (meziodvětvového i odvětvového) a činnosti Evropské komise v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti, které byly na pořadu jednání Junckerovy komise . Odpoledne umožnila návštěva EHSV účastníkům seznámit se s formálními důsledky občanské společnosti při budování veřejného mínění v orgánech EU. Christophe Lefèvre, člen EHSV přidružený k francouzské členské asociaci CEC CFE-CGC, přednesl prezentaci o vlivných stanoviscích, jako jsou například ochrana spotřebitele nebo umělá inteligence, které tento orgán přijal.

V poslední den školení se účastníci dozvěděli o fungování Evropského parlamentu a specifikách jeho zapojení do legislativního procesu. Během setkání s italskou europoslankyní Danielou Rondinelli proběhla výměna názorů na vývoj sociálního rozměru EU, ochranu pracovních práv a vnitřního fungování parlamentu. Daniela Rondinelli zdůraznila význam úlohy “mostu” managementu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v rámci sociálního dialogu na úrovni společnosti i na evropské úrovni. “Pouze společnou prací můžeme evropskou sociální tržní ekonomiku přizpůsobit budoucnosti,” poznamenala.

Poté členové kabinetu europoslance Fredrika Federleyho podrobně vysvětlili kompromisní zjištění evropské politiky v oblasti klimatu a životního prostředí. Spojení udržitelných obchodních praktik, právních předpisů v oblasti životního prostředí a klimatu a mezinárodní koordinace není snadný úkol, ale nezbytný úkol, který poskytne konkurenceschopnější výhody ekologičtějšímu hospodářství EU.

Účastníci diskutovat take o budoucím vývoji manažerské profese ve světle demografického, společenského a environmentálního vývoje. Lepší celoživotní učení a více evropských výměn, například prostřednictvím vzdělávacího programu, byly některé z politik označených za prospěšné pro všechny evropské manažery. To je také jeden z důvodů, proč CEC požaduje, aby se z evropského programu Erasmus + stal program mobility a celoživotního učení (v příštím víceletém finančním rámci EU) přístupný velkému fondu manažerů a pracovníků.

Europoslankyně Daniela Rondinelli při jednání v rámci pilotního školení EU pro manažery.