Perspektivy kosmonautiky

PROGNOSTICKÝ KLUB ČMA Zve na setkání s doc. Kolářem, ředitelem České kosmické kanceláře

5.dubna2018 od 17.00 hod. zasedací místnost A, 4. patr, SČMVD, Václavské nám. 21

Moderace: doc.RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. / Předseda Prognostického klubu

Původní zpráva