Pavel Kafka: ČMA významně rozvíjí aktivity svých regionálních klubů

Česká manažerská asociace (ČMA) vstupuje do 25. roku své existence ve znamení vnitřních organizačních změn, daných novou legislativou, ale zejména ve znamení dalšího rozvoje aktivit regionálních klubů ČMA. A také spolupráce s partnerským Svazem průmyslu a dopravy ČR na naplňování projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání. Pro ČIANEWS to uvedl prezident České manažerské asociace Pavel Kafka s tím, že dalším významným partnerem ČMA je také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj v rámci ČR, zvláště ve vztahu k zahraničí. Rok 2015 je totiž rokem významných iniciativ OSN, OECD a WBCSD pod hlavičkou udržitelnosti ekonomického rozvoje.

 

Jaký byl podle vás uplynulý rok z pohledu českých manažerů?

Loňský rok byl z pohledu českých manažerů byznysu rokem narůstající naděje a optimismu, opřeným o posilující konjunkturu a stabilizaci vnitropolitické situace. Odrazem toho bylo i zlepšení postavení ČR v analýze konkurenceschopnosti, prováděné Světovým ekonomickým fórem. I když jsme se pořád nedostali na předkrizovou úroveň a několik zemí nás v tomto pomyslném závodě předběhlo. Rostoucí optimismus pochopitelně neplatí paušálně, zejména ne v obchodní relaci k Rusku a jeho ekonomickým satelitům či Ukrajině.


A co přinesl České manažerské asociaci? Co nového kromě soutěže MANAŽER ROKU plánujete na letošní rok?

Česká manažerská asociace vstupuje do 25. roku své existence jednak ve znamení určitých vnitřních organizačních změn, daných novou legislativou, ale zejména ve znamení dalšího zřetelného rozvoje aktivit regionálních klubů ČMA. A také spolupráce s partnerským Svazem průmyslu a dopravy ČR na naplňování projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Vedle toho je naší nejvýznamnější spoluprací partnerství s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj v rámci ČR, zvláště ve vztahu k zahraničí. Letošní rok je totiž rokem významných iniciativ OSN, OECD a WBCSD (Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) pod hlavičkou udržitelnosti ekonomického rozvoje.


Soutěž o nejlepšího manažera se blíží do finále. Podle jakých kritérií vybíráte finalisty? Mění se tato kritéria, anebo zůstávají stále stejná?

Základní kritéria pro hodnocení manažerů v rámci soutěže jsou dlouhodobě daná – hospodářské výsledky firmy, počet všech zaměstnanců a počet přímo řízených manažerů atd. Vedle toho samozřejmě posuzujeme osobní přínos soutěžícího manažera k úspěšnosti firmy.

V posledních letech byl samozřejmě větší důraz kladen na schopnost reagování na krizový vývoj – nalezení perspektivních východisek pro firmu. Obecně roste váha hodnocení aktivit manažera v oblasti společenské odpovědnosti.


Která kritéria považujete osobně při výběru finalistů, případně vítězů jednotlivých kategorií za nejdůležitější?

Podle mne je nejdůležitější dlouhodobý výkon manažera (i když název soutěže Manažer roku je v tom trochu zavádějící), jeho schopnost být vizionářem a vůdcem, vnímat budoucí potřeby společnosti, a tím i potřeby trhu. Protože být dobrým stratégem znamená umět řídit firmu tak, aby zvládla i vývoj, který je dnes obtížně prognózovatelný.

V mnoha oborech je to ale nesmírně těžký chleba – zejména v těch regulovaných, neboť cíle a způsob regulace se někdy vzpírají zdravému rozumu.


Jak se vyvíjí zájem o tuto soutěž? Zaznamenali jste například změny v počtu nominací?

Velmi rád mohu potvrdit, že soutěž MANAŽER ROKU je po 22 letech známá a velmi respektovaná českou odbornou a doufám i laickou veřejností. Svědčí o tom i trvalý zájem manažerů o účast v ní. Druhým aspektem hodným velkého uznání je sportovní duch a odvaha manažerů se do soutěže vůbec přihlásit.


Jaké výhody přináší podle vás oceněným soutěž MANAŽER ROKU?

Osobně považuji za největší výhodu účasti v soutěži, popřípadě úspěchu v ní, zpětnou vazbu, kterou soutěžící dostane v rámci interakce s hodnotitelskou komisí. A také samozřejmě umístění v soutěži. Manažeři mají totiž obvykle sportovního ducha a i pro další vedení firem má taková zpětná vazba význam.

Jednoznačně lze říci, že ti nejúspěšnější účastníci soutěže snesou nejpřísnější srovnání se světem.


Jaké novinky chystáte pro letošní ročník soutěže MANAŽER ROKU? A co nového přinese doprovodný program?

Letos nemáme v soutěži novinku v pravém slova smyslu – i když za ni lze stále považovat teprve druhý ročník soutěže o nejlepší studentskou esej, vztahující se k managementu.

Před vyhlášením výsledků 22. ročníku soutěže, tj. 23. dubna 2015 na Žofíně, organizujeme dopoledne konferenci věnovanou vlivu žen/manažerek na výkonnost firem i společnosti. Konference vychází obsahově z relevantních analýz Světového ekonomického fóra (Gender Gap), které dospívají k závěru, že vyšší procento žen v managementu firem a společnosti vede k jejich vyšší konkurenceschopnosti a úspěšnosti. Na konferenci moderované Janem Mühlfeitem vystoupí řada špičkových manažerek, například Eva Syková, Renata Mrázová, Olga Kupec, Alena Vitásková nebo Dana Jurásková.


Mohl byste z dlouhodobého pohledu zhodnotit kvalitu manažerů, které každoročně hodnotíte a oceňujete? Jaké podstatné změny vidíte?

Ti nejlepší vykazují už v mnoha ročnících širokou, stabilní úroveň a vysokou osobnostní kvalitu. Důležité je, že stále roste celková, či chcete-li průměrná úroveň soutěžících. V posledních letech přibylo těch, kteří se dobře vypořádali s nepříznivým konjunkturním vývojem, což mimo jiné potvrdilo i hodnocení Business Europe.

Jsem velmi rád, že soutěž čím dál více nachází a objevuje úspěšné manažery firem ryze českého kapitálu, které opírají svůj úspěch o vlastní vývoj, produkty, marketing a obchodní spojení ke koncovému zákazníkovi, což je alfou a omegou potřebné znalosti trhu.


Pavel Kafka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994–2009 vybudoval jako generální ředitel Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektrofirmy. V současné době je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora průmyslu a vysokých škol, členem správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu MANAŽER ROKU 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od roku 2009 byl členem výboru České manažerské asociace (ČMA), od března 2011 je jejím prezidentem.

Za největší výhodu účasti v soutěži MANAŽER ROKU považuji zpětnou vazbu, kterou soutěžící dostane v rámci interakce s hodnotitelskou komisí. A také samozřejmě umístění v soutěži. Manažeři mají totiž obvykle sportovního ducha.


Rozhovor převzat z ČIANEWS