prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. Za svou profesionální kariéru si prošel funkci Vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE, zde zastával v letech 2006-2014 funkci proděkana pro vědu. Od roku 2007 je garantem několika programů: Honors Akademia, doktorského oboru a vedlejší specializace Manažerská sociologie a psychologie.

Působí jako hostující profesor na nělolika zahraničních univerzitách, např. Universität Regensburg. Je členem vědeckých a redakčních rad, včetně Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. Je autorem řady vědeckých publikací. Mezi jeho odborné zájmy patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, sociologický výzkum, konzultace a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem, kurzy zaměřené na trénink sociálních a manažerských dovedností.

https://www.vse.cz/vedeni/novy_cv.php

 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. Za svou profesionální kariéru si prošel funkci Vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE, zde zastával v letech 2006-2014 funkci proděkana pro vědu. Od roku 2007 je garantem několika programů: Honors Akademia, doktorského oboru a vedlejší specializace Manažerská sociologie a psychologie.

    Buďte s námi v kontaktu

    Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

    Odebírat newsletter
    STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
    Děkujeme za pochopení.