Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Čestná prezidentka ČMAPM (Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek) www.cmapm.cz.

Spoluautorka a koordinátorka projektu Ženy 50 Plus/Mínus zaměřeného na sebevzdělávání a profesní a osobnostní rozvoj žen starších padesáti let.

Nositelka ocenění Vedoucí podnikatelka světa z roku 1999, které jí bylo uděleno v Monaku, a celé řady dalších českých i mezinárodních ocenění.

Jednatelka a majitelka společnosti Flexibuild Technology s.r.o.

Jednatelka a spolumajitelka společnosti GrowBUSINESS s.r.o.

Business konzultantka (OSVČ).

„Ve svém profesním i osobním životě kladu velký důraz na etiku, udržitelnost a podporu znevýhodněných a sociálně slabých. Za přirozené považuji sdílení zkušeností a předávání znalostí ostatním podnikatelům a manažerům. Jejich vzdělávání a činnosti přímo podporuji prostřednictvím vlastních projektů, osobních konzultací, mentoringu a aktivním působením v řadě organizací a asociací. V této své misi bych ráda pokračovala i jako členka prezidia ČMA, které vnímám jako přirozené pokračování své činnosti a směřování. Mým mottem je ,Spolupráce – spoluúčast – spoluzodpovědnost – spolupodnikání’, které považuji za základ úspěšného působení ve všech oblastech života.”

Olga Girstlová vystudovala VUT Brno, fakultu elektrotechnickou a získala doktorát z managementu a ekonomie na FAME UTB Zlín. S manželem a svým otcem založila telekomunikační společnost GiTy, a.s., kterou v roce 2009 prodala společnosti JVS GROUP CZ, a.s. (nyní GiTy Group, a.s.). Během své kariéry získala mnoho profesních ocenění. Nejvíce si váží ocenění Vedoucí podnikatelka světa z roku 1999, které jí bylo uděleno v Monaku.

Po prodeji společnosti GiTy, a.s. založila start up zaměřený na recyklaci odpadních tetrapakových obalů. Vytvořila a ve stavební praxi ověřila nový originální stavební materiál (stavební desku Flexibuild). Pro tento inovativní stavební prvek získala evropský a americký patent. Oba patenty úspěšně prodala obchodním partnerům, kteří garantují jejich praktické využití ve stavebnictví jak v Evropě, tak i v USA.

V roce 2017 spoluzaložila konzultační a investiční společnost GrowBUSINESS s.r.o., která je zaměřena na rozvoj podnikatelských subjektů s růstovým potenciálem (startupy a stagnující
společnosti). Podporuje a propaguje unikátní interaktivní vzdělávací program pro inovativní a začínající podnikatele s názvem „Od nápadu k podnikání“. Program pomáhá podnikatelům zrychlit cestu od nápadu k podnikání a prověřit realizovatelnost jejich nápadu v reálném světě (www.pilvs.cz). V současné době se Olga Girstlová intenzivně věnuje inovativním moderním technologiím v zemědělství se zaměřením na soběstačnost a produkci zdravých potravin pro lokální trhy v regionech ČR.

V ČMAPM od roku 1996 do roku 2016 aktivně podporovala ženy podnikatelky a manažerky v ČR. Byla prezidentkou mezinárodní konference „Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“, která se postupně konala v Evropě (ČR, SR, Rusko, Itálie), v USA (New York), v Africe (Keňa a Zanzibar) a v Brazílii (Sao Paulo, Rio de Janeiro a Bataypora). Od roku 2016 je čestnou prezidentkou ČMAPM.

V nadaci ZET profesora Milana Zeleného spoluvytváří strategické projekty na podporu podnikání v ČR a vzdělávací programy s odkazem na trvalé hodnoty Soustavy řízení Baťa. Je spoluautorkou a realizátorkou myšlenky letního podnikatelského kempu pro mladé z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin. Zorganizovala čtyři úspěšné ročníky a iniciovala vznik tří nových startupů.

Olga Girstlová je nositelkou celé řady českých i mezinárodních ocenění. V roce 1995 získala od kanadské vlády titul Manažerka – podnikatelka roku. V roce 1997 obdržela v České republice Křišťálové srdce za etiku v podnikání a v letech 2000 – 2014 mnoho dalších manažerských a podnikatelských ocenění.

Olga Girstlová je vdaná a má čtyři dospělé děti. Ve svém volném čase ráda poslouchá hudbu a čte. Zajímá ji historie a se zájmem sleduje nové rozvojové inovativní trendy v podnikání.

 

Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

prezidentka

Jednatelka a spolumajitelka společnosti Flexibuild Technology a GrowBUSINESS. Výkonná ředitelka Nadace ZET Milana Zeleného a zakladatelka Letního podnikatelského kempu pro mladé lidi. Konzultant v oblasti strategie a mana gementu s využitím trvalých hodnot Bata management system aplikovaných metodou ZIPF. V roce 1999 obdržela ocenění Vedoucí podnikatelka světa v Monaku.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter