Opustil nás Jan Března, viceprezident ČMA

Jan Března, viceprezident ČMA

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 8. ledna po boji se zákeřnou nemocí zemřel ve věku 48 let viceprezident České manažerské asociace Jan Března, personální ředitel pojišťovny Kooperativa.

V České manažerské asociaci působil od roku 2003, v roce 2014 se stal viceprezidentem ČMA pro oblast personalistiky, v níž se pohyboval od roku 1993. Od roku 2005 zastával funkci personálního ředitele společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Začínal v elektrárenské společnosti ČEZ, kde působil téměř jedenáct let v řadě HR pozic. Následně pracoval ve funkci ředitele pro staffing v Českém Telecomu. Tento absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno a také Univerzity Jana Ámose Komenského Praha ve své kariéře vedl řadu úspěšných transformačních a implementačních projektů z oblasti lidských zdrojů a managementu. Příkladem je speciální roční program Trainee určený absolventům vysokých škol. Od roku 1997 byl prezidentem Klubu personalistů ČR.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast celé jeho rodině a pozůstalým.

“Jan Března byl dlouholetým aktivním členem ČMA. V roce 2014 byl zvolen do jejího prezidia a v něm garantem projektu Hledání výjimečnosti i členem Řídícího výboru soutěže MANAŽER ROKU. Opírali jsme se o jeho širokou kompetenci v personální problematice. Ztrácíme v něm vynikajícího kolegu i přítele.”

Pavel Kafka, prezident ČMA