Ohlédnutí za Klubovou radou a vánočním večírkem

Závěr roku je obvyklý čas, kdy se schází předsedové klubů České manažerské asociace na Klubové radě a následně oslavují vánoční čas se svými členy na vánočním večírku. A jaké kouzelnější místo si pro sváteční atmosféru představit než prostory neorenesančního paláce hotelu Boscolo na pražském Senovážném náměstím?

Krátce z klubové rady:

  • Představení aktivity Klubu mladých manažerů – realizoval se výzkum mezi studenty vysokých škol se zaměřením, zda chtějí být v budoucnu manažery a řídit lidi a zda už zkušenosti s řízením mají. Dotazovali jsme se také na to, co si představují pod pojmem manažer. Výsledky zpracovala členská firma ČMA, agentura IPSOS v čele s Tomášem Macků. V únoru se můžete těšit na podrobné výstupy.
  • Do znovu obnovené Rady expertů byli navrženi Václav Liška a Petr Kazík. Složení Rady expertů naleznete
  • Klub mladých manažerů obnovil svůj výbor. Do čela klubu byl zvolen Vilém Vrba z členské firmy Unifer, který tak vystřídal Václava Lišku, jemuž uplynulo roční funkční období.
  • Klub pedagogického manažera v čele s Liborem Bastlem má akreditaci Ministerstva školství na vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky do roku 2019. Tento klub se zaměřuje především na odborná učiliště a střední odborné školy. Strategie klubu se změní od roku 2017 na Průmysl 4.0 se zaměřením na digitalizaci ČR, robotizaci a IoT