Odborný seminář

JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Městské části Praha 13, Manažerka odvětví soutěže MR 2012 pozvala manažery dne 19. listopadu 2013 do prostor MÚ, kde se uskutečnil další seminář k problematice etiky v ekonomice a společenské odpovědnosti organizací, a to tradičně ve spolupráci se Společností pro etiku v ekonomice.

Na semináři vystoupila řada odborníků mezi jinými doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. předsedkyně SSE, Ing. Luděk Rychetník, CSc., Ing. Edvard Outrata, ale i špičkoví manažeři RNDr. Pavel Holubář a Ing. Otto Daněk. Cílem semináře byla diskuse k prohlášení vyhlašovatelů a finalistů soutěže Manažer roku k budování personálně stabilizované a transparentní rozhodovací a výkonné struktury státu, disponující manažerskými kvalitami, uplatňující morální a etické jednání v úsilí k nápravě řízení státní správy.

Foto z akce zde…