Obecná porada o nápravě věcí lidských: Slušný člověk – slušnější svět!

Vážená paní, vážený pane!
Dovolujeme si Vás pozvat na celodenní sympozium („Obecnou poradu“- řečeno slovy J. Á. Komenského), zasvěcené aktuálnímu tématu

„Slušný člověk – slušnější svět!“

Koná se v Hlavním sále Valdštejnského paláce „C2“ 23. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 h

„Obecná porada“ je společnou akcí Senátu Parlamentu České republiky a Nadace Pangea. Je inspirována odkazem J. Á. Komenského, muže, jehož duchovní a mravní síla byla tak mocná, že navzdory protivenstvím bouřlivé doby, v níž žil, nepřestal věřit v lepší budoucnost lidstva. V tomto duchu chce „Obecná porada“ navázat na jeho představy „o nápravě věcí lidských“. Nepochybně je toho dnes třeba víc než kdykoli dříve.

Cílem společného rokování je:

UMOŽNIT setkání zainteresovaných osobností vědy, školství, kultury, podnikání, politiky, sportu, ale i studentů a širší veřejnosti, a inspirovat dlouhodobou diskusi na téma upadající slušnosti a mravnosti v soudobé společnosti;

PROZKOUMAT, jak mravní étos souvisí s úrovní demokracie, s kohezí společnosti, její ekonomickou, sociální, environmentální a kulturní prosperitou;

PREZENTOVAT existující konkrétní iniciativy, případně iniciovat nové;

HLEDAT optimální formy, kde a za jakých okolností lze probouzet a rozvíjet individuální i kolektivní slušnost v nás;

PROPOJIT zainteresované instituce, skupiny i osobnosti k realizaci příštích projektů.

Účast na sympoziu je bez poplatků.
Místo konání: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha – Malá Strana

PŘIHLÁŠENÍ JEDNOTLIVCŮ I KOLEKTIVŮ:
sekretariát Nadace Pangea
Telefon: 724 619 003 nebo E-mail: nadace.pangea@gmail.com

Program veřejného slyšení

 • 9:00 Zahájení – Mgr. Jiří Růžička (senátor pro Prahu 6 a ředitel Gymnázia Jana Keplera)
 • 9:10 – 9:25 Škola jako klíčová instituce pro socializaci – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
 • 9:25 – 9:30 Projekt Nadace Pangea „Slušný člověk – slušnější svět!“ – Petr Hora-Hořejš, publicista, scénarista a spisovatel (Toulky českou minulostí)
 • 9:30 – 9:50 Etika a současná společnost – PhDr. Marek Orko Vácha (etik, teolog, biolog, lékař, pedagog)
 • 10:20 – 10:40 Přestávka
 • 10:40 – 11:00 Etika ve sportu – PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., předseda Českého volejbalového svazu
 • 11:00 – 11:20 Role (ne)důvěry v ekonomice i politice – prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. (vysokoškolský pedagog, analytik veřejné politiky, prognostik a publicista)
 • 11:20 – 11:40 Vztah slušnosti a demokratičnosti – PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc. (psycholožka, Psychologický ústav AVČR)
 • 11:40 – 12:00 Diskuse
 • 12.00 – 13.00 Polední přestávka
 • 13.00 – 15.00 Prezentace uskutečněných i rozvíjených projektů
 • Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Vstup do budovy Senátu ČR bude otevřen od 8:15 h.
Je nezbytné mít u sebe občanský průkaz (bezpečnostní kontrola).

Původní pozvánka

Click to Hide Advanced Floating Content