Redakční rada

Ing. Ivo Gajdoš
předseda Redakční rady
výkonný ředitel ČMA


Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.
člen Redakční rady
prezident ČMA


Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
člen Redakční rady


Mgr. Veronika Žurovcová
PR a projektová manažerka ČMA
šéfredaktorka Newsletteru ČMA a ročenky 2015