Rada expertů

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskutečnilo ustavující zasedání Rady expertů ČMA. Nově vzniklá rada se poprvé sešla na Vysoké škole ekonomické u příležitosti udělení čestného titulu doctor oeconomicae honoris causa profesorovi Mintzbergovi z kanadské McGill University.

Rada expertů je vrcholovým poradním, konzultativním orgánem prezidia ČMA.

„Posláním Rady je expertní činnost, která vyústí ve formulaci odborných stanovisek a doporučení směřujících k uplatňování principů a metod moderního managementu a ke zkvalitnění podmínek pro řízení podnikatelských i dalších subjektů, státní a veřejnou správu nevyjímaje. Dalším, neméně podstatným cílem, je kultivace prostředí managementu a zvyšování společenské prestiže manažerské profese.“

Prezident ČMA Pavel Kafka

SLOŽENÍ RADY:

I. Akademická sféra (abecedně)

prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr.h.c.

Doc. Ing. Václav Liška 

prof. Ing. Ivan Nový , CSc.

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

prof. MUDr. Eva Syková, M.D., Ph.D., Dr.Sc.

prof. Ing. Milan Zelený , M.S, Ph. D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc, MBA

emeritní rektor VŠE, výbor ČMA

vedoucí katedry man. Stavební fakulty ČVUT

xPORT VŠE

profesor VŠ, výbor ČMA

profesor VŠ

Senátorka, Manažerka roku (MR)

profesor Fordham univerzity NY

rektor Karlovy Univerzity, Top 10 MR

II. Podnikatelská sféra (abecedně)

Ing. Vlastislav Bříza

Ing. Miroslav Dvořák

Ing. Vladimír Feix, dr.h.c.

Ing. Bořivoj Frýbert

Ing. Olga Girstlová

Ing. Petr Kazík PhD.

Ing. Ludmila Koutská

Ing. Ladislav Macka

Ing. Jitka Pantůčková, CSc.

Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

Ing. Luděk Pfeifer, CSc.

Lubomír Stoklásek

Mgr. Karolína Topolová

majitel Koh-i-noor, Top 10 MR

GŘ Jikov, MR

majitel Porcelánky Dubí, MR

bývalý prezident ČMA

prezidentka ČMAPM

majitel A-Hra, pedagog

GŘ hotelu Pyramida Praha, MR

bývalý prezident ČMA

GŘ Societé General v Albánii, MR

majitel GZ Loděnice, MR

Spolumajitel M.C.TRITON, Top 10 MR

GŘ Agrostroj Pelhřimov, MR

GŘ AAA Auto, Top 10 MR

I. Akademická sféra (abecedně)

.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
hindls@vse.cz

Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí. Je členem mnoha odborných grémií v ČR i ve světě. Rektor VŠE v Praze v letech 2006 až 2014. V letech 2001 až 2006 děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V letech 2011–2013 byl místopředsedou České konference rektorů. Je členem řady vědeckých rad a komisí, odborných organizací v ČR i ve světě.

Napsal a vydal více než 30 knih, slovníků a knižních monografií, 26 skript, 250 odborných článků v ČR i v zahraničí. Je řešitel či spoluřešitel dvou desítek grantů a dalších výzkumných projektů.

Richard Hindls převzal za své aktivity řadu prestižních ocenění – v roce 2016 Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR Za dosažení mimořádných úspěchů ve svém oboru, v roce 2017 se stal Laureátem Ceny Wernera von Siemense „Nejlepší pedagogický pracovník“ aj.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Hindls

http://kstp.vse.cz/o-katedre/clenove-katedry/richard-hindls/


prof. Ing. Milan Zelený , M.S, Ph. D.

Vizionář mezinárodního formátu, česko-americký ekonom, vědec, vysokoškolský učitel, konzultant podniků, institucí a zahraničních vlád. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, zabývající se produktivitou práceteorií řízení,  podnikovou ekonomikou a multikriteriálním rozhodováním.

Působil či působí na zahraničních vysokých školách jako je Univerzita Jižní Kalifornie, Columbia University, Copenhagen School of Economics, bruselská European Institute for Advanced Studies in Management, Univerzita Fu Jen v Tchaj-pej, Indian Institute of Technology Kanpur, IBMEC  Rio de Janeiro. Byl akademickým proděkanem  na Univerzitě Xidian v Xi’an v Číně. Hostoval i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem mnoha odborných publikací.

V roce 2015 byl jmenován emeritním profesorem americké Fordham University v New Yorku. V témže roce založil nadaci ZET Foundation pro rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách. Milan Zelený je odborným konzultantem mnoha podniků, institucí a zahraničních vlád (USA, Japonsko, Belgie aj.). Je konzultantem amerických podniků, např. Arthur D. Little, Nynex, Rockwell Int., RCA, Mackenzie & Co.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Zelen%C3%BD


Doc. Dr. Ing. Václav Liška

Působí na ČVUT v Praze, přednáší ekonomickou teorii a věnuje se i finančním teoriím a kapitálovým trhům se zřetelem na kolektivní investování a otázky regulace a dohledu.

Je členem oborové rady doktorského studijního programu, vede kurzy z ekonomické teorie a kapitálového trhu. Vedle výuky patří k jeho koníčkům historie – je předsedou historického spolku Svatobor. Hlouběji se zajímá o významné osobnosti – českého krále Jiříka z Poděbrad a renesančního umělce Leonarda da Vinci. Vykonává funkci prezidenta Památkové komory České republiky. Působí  ve Sdružení hasičů ČMS a České společnosti Sherlocka Holmese.