Prezidium

Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.
prezident
kafka@cma.cz

Vůdčí osobností České manažerské asociace je od roku 2011. Ve své prezidentské funkci dokázal zúročit zkušenosti viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, člena vedení Česko-německé průmyslové a obchodní komory a Českomoravské elektrotechnické asociace.

Od roku 2016 působí jako viceprezident Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, národní pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).  

Pavel Kafka byl předsedou Fóra průmyslu a vysokých škol ČR. Svůj vztah k vysokým školám potvrdil i jako člen vědecké rady VŠE Praha a správních rad VŠE Praha  a ČVUT.

Jako úspěšný manažer působil v letech 1994 – 2009 ve společnosti Siemens Česká republika na pozici generálního ředitele. V současné době je členem konzultativního grémia předsedy představenstva koncernu Siemens v Německu. Řadu let je odborným ekonomickým poradcem mnoha dalších podniků a institucí a vlád. Dříve tento absolvent VŠE Praha působil jako karierní diplomat.

V roce 2005 byl Sdružením pro zahraniční investice AFI oceněn za mimořádný přínos pro rozvoj zahraničních investic v ČR a v roce 2006 se stal nositelem čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa udělované Vědeckou radou VŠE v Praze za významný praktický přínos rozvoje managementu. V tomtéž roce byl vyhlášen nejlepším Manažerem roku 2005.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kafka

Ing. Ivo Gajdoš

viceprezident a výkonný ředitel
gajdos@cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš absolvoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako 3M, Ferrero či Alcatel v pozici CFO. V současné době je výkonným ředitelem české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – CBCSD.

Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal se finalistou soutěže MANAŽER ROKU 1997 za firmu Ferrero. Působí také v Řídícím výboru této prestižní soutěže. V roce 2003 obdržel od výboru České manažerské asociace (ČMA) čestné členství. Již 26. rokem organizuje Manažerská setkání v Pražském manažerském klubu, ve kterém představuje nejvýznamnější české i zahraniční manažery, politiky a další zajímavé osobnosti a témata. Od roku 2003 pracuje jako viceprezident ČMA. Jeho působností je koordinace činnosti 15 manažerských klubů a oblast zahraničních vztahů. Mimo evropské partnery z CEC (Evropská manažerská asociace)  se zaměřuje také na nové oblasti světa – Čínu, Vietnam a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí. V České manažerské asociaci je od jejího založení 12. května 1990. V současné době vykonává také pozici výkonného ředitele ČMA (od roku 2013).

Ing. Petr Choulík, CSc.
viceprezident
petr.choulik@linde.com

Tento manažer mezinárodního formátu je od roku 2001 členem představenstva Linde Gas a od roku 2002 generálním ředitel společnosti. V roce 2008 se stal také regionálním manažerem Linde Gas pro Rusko, Slovensko a Česko, v současnosti je Cluster manažerem pro Česko, Slovensko, Polsko a Ukrajinu. V minulosti byl členem představenstva Technoplyn.

Vystudoval obor ekonomika obchodu na VŠE v Praze, kde dlouhodobě přednášel, pravidelně publikuje články v odborných časopisech. Ve studiu pokračoval na Institutu národního hospodářství v Moskvě, aspiraturu absolvoval na Ekonomickém ústavu ČSAV v roce 1983.

Od roku 2012 je aktivním členem ČMA, v roce 2017 se stal viceprezidentem asociace. „Je to pro mě velká čest. Budu se snažit ze všech sil přispívat k naplňování poslání asociace. Velký význam přikládám zejména dlouhodobé úspěšnosti podniků a jejich manažerů,“ uvedl ke jmenování Petr Choulík. V roce 2011 se v soutěži MANAŽER ROKU zařadil mezi desítku nejlepších a stal se Manažerem odvětví chemie a plasty.

Ing. Jaromír Hájek
viceprezident
jaromir.hajek@leaseplan.cz

První generální ředitel společnosti LeasePlan ČR v letech 1995 až 2007, kdy jí v ČR pomohl vydobýt významnou pozici na trhu operativního leasingu. Právě díky jeho manažerským schopnostem si LeasePlan udržel pozici č. 1 na českém trhu.

Díky tomu v roce 1999, po čtyřech letech na postu generálního ředitele, získal ocenění za nejlepší pobočku roku. Hospodářské výsledky, doplněné perfektní italštinou, vedly pak holandské vedení k nabídce, aby převzal a restrukturalizoval mnohonásobně větší italskou pobočku. Výzvu přijal a splnil očekávání. V roce 2012 se vrátil na post generálního ředitele LeasePlan ČR. Své schopnosti dokázal do roku 2007 uplatnit také na Slovensku a v Rumunsku, kde zakládal pobočky.

Tento manažer nadnárodního formátu a absolvent VŠE Praha začínal jako ředitel českého zastoupení poradenské společnosti Larive Holland a na řídících pozicích působí od roku 1991.

V roce 2013 byl Jaromír Hájek vyhlášen Manažerem roku 2012 v odvětví doprava a logistika.

https://cs.wikipedia.org/wiki/LeasePlan_%C4%8Cesk%C3%A1_republika

Mgr. Olga Kupec, Ph.D.
členka prezidia
olga.kupec@abydos.cz

Od roku 2011 je majitelkou a jednatelkou společnosti Abydos, která zpracovává litinové odlitky pro německé slévárny. Absolventka Univerzity Regensburg v oboru aplikovaná fyzika, ekonomie na Univerzitě v Hagenu a podnikové strategie na VŠE v Praze, která začínala jako překladatelka, dokázala nabyté znalosti zůročit v praxi, výrobky její firmy využívají i automobilky BMW, Audi či Ford. V roce 2010 obsadila 2. místo v soutěži Zaměstnvatel roku.

V roce 2012 se stává stoprocentním vlastníkem firmy a o rok později je vyhlášena Manažerkou roku. V roce 2017 získala Olga Kupec Ocenění českých lídrů za Karlovarský kraj.

Vedle svých aktivit v ČMA působí ve Svazu sléváren ČR, jejíž střešní organizací je The European Foundry Association. Podporuje i organizaci festivalu Literární Františkovy Lázně, přivedl ji k tomu její pozitivní vztah k literatuře.

https://www.linkedin.com/in/olgakupec/

JUDr. Stanislav Moural, MBA
člen prezidia
stanislav.moural@mksp.cz

Řídící společník Advokátní kanceláře Moural Kopecký & Partneři – kolektivní člen ČMA. Core business jeho kanceláře se zaměřuje na poskytování specializovaných právních služeb v oborech korporátního a závazkového (smluvního) práva pro využití v marketingové, obchodní, finanční, výrobní a zaměstnanecké působnosti obchodních společností a ostatních subjektů na trhu B2B a B2A.

„Po managementu nelze vyžadovat totální odpovědnost za všechno. Je ale nutné, aby člověk na klíčové pozici měl potřebné znalosti, byl pečlivý a dostatečně loajální k firmě,“ říká Stanislav Moural, který je řadu let aktivní v asociaci.

https://www.linkedin.com/in/stanislav-moural-129195136/