Prezidium

Ing. Petr Choulík, CSc.
prezident

choulikp@gmail.com

Tento manažer mezinárodního formátu byl od roku 1991 členem představenstva Linde Gas a od roku 2001 generálním ředitelem společnosti. V roce 2007 se stal regionálním manažerem Linde Gas pro Rusko, Slovensko a Česko, poté byl Cluster manažerem pro Česko, Slovensko, Polsko a Ukrajinu. S oborem ho spojuje valná část jeho kariéry.

V roce 1981 nastoupil do manažerské funkce v Technoplynu Praha, který byl privatizován a podnik získal Linde Gas. Působil i v dozorčích radách tohoto podniku v různých zemích.

V roce 2011 se v soutěži MANAŽER ROKU zařadil mezi desítku nejlepších a stal se Manažerem odvětví chemie a plasty. Několik let byl členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR.

Dlouhodobě přednášel na VŠE v Praze na katedře financí. S VŠE ho spojuje studium na obchodní fakultě. Aspiranturu absolvoval v Ekonomickém ústavu ČSAV v oboru teorie řízení a plánování. Pravidelně publikuje články v odborných časopisech. Je autorem knihy Zákony byrokracie.

Od roku 2012 je aktivním členem ČMA. V roce 2017 se stal jejím viceprezidentem asociace. Od 6. června 2019 je prezidentem asociace.

Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.
čestný prezident
kafka@cma.cz

V červnu 2019 odstoupil z funkce prezidenta, v ČMA působí jako čestný prezident. Vůdčí osobností asociace byl od roku 2011. Ve své prezidentské funkci dokázal zúročit zkušenosti viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, člena vedení Česko-německé průmyslové a obchodní komory a Českomoravské elektrotechnické asociace.

Od roku 2016 působí jako viceprezident Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, národní pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).  

Pavel Kafka byl předsedou Fóra průmyslu a vysokých škol ČR. Svůj vztah k vysokým školám potvrdil i jako člen vědecké rady VŠE Praha a správních rad VŠE Praha  a ČVUT.

Jako úspěšný manažer působil v letech 1994 – 2009 ve společnosti Siemens Česká republika na pozici generálního ředitele. V současné době je členem konzultativního grémia předsedy představenstva koncernu Siemens v Německu. Řadu let je odborným ekonomickým poradcem mnoha dalších podniků a institucí a vlád. Dříve tento absolvent VŠE Praha působil jako kariérní diplomat.

V roce 2005 byl Sdružením pro zahraniční investice AFI oceněn za mimořádný přínos pro rozvoj zahraničních investic v ČR a v roce 2006 se stal nositelem čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa udělované Vědeckou radou VŠE v Praze za významný praktický přínos rozvoje managementu. V tomtéž roce byl vyhlášen nejlepším Manažerem roku 2005.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kafka

Ing. Ivo Gajdoš

viceprezident a výkonný ředitel
gajdos@cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš absolvoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako 3M, Ferrero či Alcatel v pozici CFO. V současné době je výkonným ředitelem české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – CBCSD.

Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal se finalistou soutěže MANAŽER ROKU 1997 za firmu Ferrero. Působí také v Řídícím výboru této prestižní soutěže. V roce 2003 obdržel od výboru České manažerské asociace (ČMA) čestné členství. Již 26. rokem organizuje Manažerská setkání v Pražském manažerském klubu, ve kterém představuje nejvýznamnější české i zahraniční manažery, politiky a další zajímavé osobnosti a témata. Od roku 2003 pracuje jako viceprezident ČMA. Jeho působností je koordinace činnosti 15 manažerských klubů a oblast zahraničních vztahů. Mimo evropské partnery z CEC (Evropská manažerská asociace)  se zaměřuje také na nové oblasti světa – Čínu, Vietnam a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí. V České manažerské asociaci je od jejího založení 12. května 1990. V současné době vykonává také pozici výkonného ředitele ČMA (od roku 2013).

Ing. Jaromír Hájek
viceprezident
jaromir.hajek@leaseplan.cz

První generální ředitel společnosti LeasePlan ČR v letech 1995 až 2007, kdy jí v ČR pomohl vydobýt významnou pozici na trhu operativního leasingu. Právě díky jeho manažerským schopnostem si LeasePlan udržel pozici č. 1 na českém trhu.

Díky tomu v roce 1999, po čtyřech letech na postu generálního ředitele, získal ocenění za nejlepší pobočku roku. Hospodářské výsledky, doplněné perfektní italštinou, vedly pak holandské vedení k nabídce, aby převzal a restrukturalizoval mnohonásobně větší italskou pobočku. Výzvu přijal a splnil očekávání. V roce 2012 se vrátil na post generálního ředitele LeasePlan ČR. Své schopnosti dokázal do roku 2007 uplatnit také na Slovensku a v Rumunsku, kde zakládal pobočky.

Tento manažer nadnárodního formátu a absolvent VŠE Praha začínal jako ředitel českého zastoupení poradenské společnosti Larive Holland a na řídících pozicích působí od roku 1991.

V roce 2013 byl Jaromír Hájek vyhlášen Manažerem roku 2012 v odvětví doprava a logistika.

https://cs.wikipedia.org/wiki/LeasePlan_%C4%8Cesk%C3%A1_republika

Marta Nováková
Viceprezidentka

Úspěšná podnikatelka, jediná akcionářka a předsedkyně představenstva U&SLUNO, zároveň je ředitelkou a spoluzakladatelkou společnosti Language Planet. Získala ocenění Manažer roku 2016 a Manažer odvětví 2016 v kategorii Služby pro podnikatele.

Od června 2018 do dubna 2019 působila ve funkci ministryně průmyslu a obchodu. Za sebou má ohromné zkušenosti z řízení organizací zaměstnavatelů a podnikatelů a prosazování zájmů jejích členů. Od května 2014 do roku 2018 byla prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu, v lednu 2016 se stala členkou představenstva Hospodářské komory, do června 2018 zde zastávala funkci viceprezidentky. Nehledě na pracovní vytíženost si dokáže najít čas na koníčky, mezi její oblíbené sporty patří inline bruslení, lyžování a tenis.

Mgr. Olga Kupec, Ph.D.
členka prezidia
olga.kupec@abydos.cz

Od roku 2011 je majitelkou a jednatelkou společnosti Abydos, která zpracovává litinové odlitky pro německé slévárny. Absolventka Univerzity Regensburg v oboru aplikovaná fyzika, ekonomie na Univerzitě v Hagenu a podnikové strategie na VŠE v Praze, která začínala jako překladatelka, dokázala nabyté znalosti zůročit v praxi, výrobky její firmy využívají i automobilky BMW, Audi či Ford. V roce 2010 obsadila 2. místo v soutěži Zaměstnvatel roku.

V roce 2012 se stává stoprocentním vlastníkem firmy a o rok později je vyhlášena Manažerkou roku. V roce 2017 získala Olga Kupec Ocenění českých lídrů za Karlovarský kraj.

Vedle svých aktivit v ČMA působí ve Svazu sléváren ČR, jejíž střešní organizací je The European Foundry Association. Podporuje i organizaci festivalu Literární Františkovy Lázně, přivedl ji k tomu její pozitivní vztah k literatuře.

https://www.linkedin.com/in/olgakupec/

JUDr. Stanislav Moural, MBA
člen prezidia
stanislav.moural@mksp.cz

Řídící společník Advokátní kanceláře Moural Kopecký & Partneři – kolektivní člen ČMA. Core business jeho kanceláře se zaměřuje na poskytování specializovaných právních služeb v oborech korporátního a závazkového (smluvního) práva pro využití v marketingové, obchodní, finanční, výrobní a zaměstnanecké působnosti obchodních společností a ostatních subjektů na trhu B2B a B2A.

„Po managementu nelze vyžadovat totální odpovědnost za všechno. Je ale nutné, aby člověk na klíčové pozici měl potřebné znalosti, byl pečlivý a dostatečně loajální k firmě,“ říká Stanislav Moural, který je řadu let aktivní v asociaci.

https://www.linkedin.com/in/stanislav-moural-129195136/

Ing. Petr Kazík, Ph.D.
člen prezidia
kazik@a-hra.cz

V ČMA zastává řadu klíčových funkcí, je člen prezidia ČMA, předseda Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU, člen expertního týmu ČMA, místopředseda RK Morava ČMA. Věnuje se pedagogické a lektorské činnosti, působil jako konzultant, lektor kouč ve více než dvou stech významných společnostech ČR.

Přestože vystudoval ekonomii a půlku profesního života vykonával manažerské funkce v obchodu, marketingu a TOP managementu (finalista soutěže MANAŽER ROKU 2014), neustále se věnoval vzdělávání. Před dvaceti lety založil vzdělávací a poradenské společnosti AHRA. Od roku 2007 působí na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2018 je na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Systematicky se věnuje problematice hodnocení kvality a rozvoji excelence. V roce 2005 absolvoval Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM České společnosti pro jakost. Působil v několika projektech, kdy nejrozsáhlejší byl IPN KVALITA MŠMT pod vedením prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA. Projekt byl zaměřen na podporu zajišťování a komplexní hodnocení kvality ve sféře terciárního vzdělávání (TV). Výstupy z projektu posílili motivaci institucí terciárního vzdělávání (ITV) usilovat o kvalitu naplňování jejich poslání, poskytli návod státu, jak má ve svém nastavení podmínek pro fungování ITV a v nástrojích motivace zohledňovat kvalitu činností těchto institucí. Celkově podpořil realizaci reformy TV.

Luděk Pfeifer
člen prezidia
pfeifer@mc-triton.cz

Spoluvlastník a předseda správní rady skupiny TRITON, největší české poradenské společnosti. Místopředseda představenstva investiční společnosti T.Geo a biotechnologické společnosti Lentikatś. Luděk Pfeifer je úspěšný manažer, získal titul Manažer odvětví a postoupil do TOP 10 MANAŽER ROKU 2005.

Devět let působil jako člen Rady ředitelů Světové federace soukromých investorů (WFIC). V Tritonu zodpovídá za řízení mezinárodní expanze v poradenském businessu – M. C. TRITON Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Rakousko, Švýcarsko. Je absolventem ČVUT v Praze v oboru Civil Engineering.

Vilém Vrba
člen prezidia
vrba@cma.cz

Managing Partner ve společnosti skilled.cz. Je předsedou Klubu mladých manažerů ČMA, vytvořil a koordinuje mentorský program XY-Transfer, který pomáhá mladým talentovaným manažerům v jejich osobním a kariérním růstu za pomoci mentorů – senior manažerů.

Dříve působil jako business partner ve společnosti UNIFER. Je zkušeným manažerem ve vyhledávání talentů, prodeje, marketingu a vzdělávání. Má kvalifikaci v oblasti vyjednávání, zákaznického servisu a business-to-business (B2B). Je skvělým moderátorem. Miluje adrenalinové sporty a barokní hudbu.