Co je ČMA

Česká manažerská asociace (ČMA) je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Její přínos je ve snaze přispívat ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti.

 

Proč být členem

Manažer je ve svém profesním a soukromém životě vystaven nejrůznějším vlivům, tlakům, požadavkům a rizikům, přitom je jeho prestiž a právní ochrana v ČR neuspokojivá. Jak může členství v ČMA manažerovi v tomto ohledu pomoci? A co umožňuje manažerovi členství v ČMA? Zde se dozvíte informace o členství.