Čestní členové

Čestnými členy asociace jsou manažeři, kteří dosáhli vynikajících výsledků v této profesi (v řídící pozici), nebo se mimořádně zasloužili o rozvoj manažerské profese či ČMA samé.

 

JUDr. Pavel Cihlář

Ing. Bořivoj Frýbert

Ing. Ivo Gajdoš

Ing. Bohumír Heinz

Ing. František Jezdinský, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc.

Ing. Tibor Kovalský

Ing. Zdeněk Kubín, CSc.

Ing. Ladislav Macka

Ing. Jiří Majer

Doc. Ing. Dagmar Marhoulová, CSc.

Ing. Jaroslav Nykl

Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Ing. Jan Preclík, M.I.M.

Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

Ing. Jiří Stýblo, CSc.

Ing. Miroslav Vokáč, CSc.