Nový kolektivní člen SiMyCo s.r.o.

Do České manažerské asociace (ČMA) vstoupila Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE se svou společností SiMyCo s.r.o. jako kolektivní člen v letošním roce. V roce 2017 vyhlášená Lektorka roku si od zapojení do ČMA slibuje navázání nových kontaktů a možnost setkávání s erudovanými odborníky, kteří by ji obohatili radami a zkušenostmi, i spolupráci na projektech vedoucí k dalšímu rozvoji její firmy.

Simona Myslikovjanová je jednatelkou a zakladatelkou firmy SiMyCo s.r.o. Za sebou má řadu úspěchů a před sebou široký záběr svých aktivit, v nichž působí jako:

LEKTOR – TRENÉR – MENTOR – COACH-HR BUSINESS PARTNER – PROCESS MANAGER – CORPORTATE EDUCATION CONSULTANT&TRAINER GDPR LEAD AUDITOR

Před více jak 4 roky úspěšně zakončila doktorandské studium na Business Institutu v oblasti managementu, organizaci a řízení. Na konci roku 2017 dokončila studium na FF UK, kde si znalosti rozšířila v oboru Aplikovaná psychologie v praxi. Navíc v tomto roce úspěšně složila mezinárodní zkoušky z psychologického coachingu pod záštitou ICF a získala certifikát ACSTH Certificate.

V rámci tréninkových plánů využívá psychologické koučování, které klade zvláštní důraz na práci s motivací a napojení na emoce koučovaného. „Koučování vnímám jako důležitou oblast osobního a pracovního rozvoje, jehož cílem je nejen naplnění klientova výkonnostního potenciálu, ale i zvýšení osobní spokojenosti,“ říká Simona Myslikovjanová, která se v současné době rozhodla pro studium PhD v USA – obor management a lidské zdroje.

Ve své práci je inovativní, ráda se podílí na vzniku nových nápadů a idejí, které vedou k vytváření co nejefektivnějších obchodních výsledků daných subjektů. „Můj interaktivní lidský přístup dopomáhá najít ta nejlepší řešení problematiky spolupráce,“ dodává.

 

Do svých vizí a podnikatelských záměrů Simona Myslikovjanová nechala nahlédnout v následujícím rozhovoru.

Na co se profesně zaměřujete?
Specializuji se na strategii modrých oceánů a kompletní nastavení procesů. Oblast change managementu považuji jako svou nejsilnější stránku, a to především na základě několika úspěšných RESTARTů firem, provedených reengineeringů a taktéž i mé úspěšné doktorandské zkoušky z této oblasti MANAGEMENT, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ. Tato oblast se pro mě stala specializací na strategickou situační analýzu, reengineering a hledání blue ocean.

O jaká témata je největší zájem?
Mezi nejčastěji lektorovaná témata patří jak soft skillsová témata jako jsou např. psychologie, komunikace a motivace, tak i hard skillsová odborná gastronomická a hotelová témata. Úzce spolupracuji s mnoha gastronomickými provozy po celé ČR, které oceňují přínos školení jako praktický důraz a okamžitě jej uplatňují v praxi.

Co vás na vaší práci baví?
Těší mě viditelné posuny jednotlivých zaměstnanců mnou školených subjektů, ať už v oblasti hard skills či soft skills dovedností.

Co se vám podařilo v poslední době?
Na konci roku 2017 jsem byla vyhlášena Lektorkou roku, což je pro mě další motivací k seberozvoji. Za úspěch považuji složení české i mezinárodní akreditace DPO – Data Protection Officer. Mezinárodní akreditace/certifikace je autorizována dle European e-Competence Framework, což je zárukou odpovídající odbornosti. (Tento mezinárodní certifikát je ve shodě s ISO/IEC 17024 General requirements for bodies operating certification  of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679), resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, včetně příslušných dalších právních předpisů a e-CF.) Dále jsem složila mezinárodní zkoušky GDPR AUDITOR, ISO/IEC 27001 LEAD AUDITOR, a GDPR DPIA&RISK Auditor.

 

O SiMyCo s.r.o.

Certifikovaná firma SiMyCo s.r.o. se specializuje na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků. Nabízí konzultace, analýzy, tréninkové plány, vzdělávací programy, coachingy, audity, řešení business developmentu či mystery shopping. Je pro ni příznačná profesionalita, individuální přístup k zákazníkům a velká míra interaktivity. Jejím mottem je: Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business! Cílem je VÁM POMOCI S NAPLNĚNÍM VAŠICH CÍLŮ. Jednatelka Simona Myslikovjanová o své firmě a práci hrdě uvádí: „Je to moje poslání, moje vnitřní motivace, která naplňuje rovněž moje hodnoty.“